Reformierakond Nõmmel: Nõmme haiglasse tuleb teha lasteaed, mitte see maha müüa

1375139_10202145034098513_2067129427_nReformierakonna Nõmme piirkonna juhi ja Tallinna volikogu liikme Õnne Pillaku sõnul tuleb Nõmme endine hooldushaigla (Lõuna tn 50) ümberehitada lasteaiaks ja hoone müümisplaan unustada.

„Nõmmel elavate lapsevanemate suurimaks mureks on lasteaiakohtade puudus. Sellele tuleb lahendus leida nüüd, mitte oodata, et laste vanemaks saamisega probleem ennast ise lahendaks,“ütles Pillak. „Nõmmel ootab lasteaiakohta üle 250 lapse. Selleks, et Nõmmel saaks kõik lapsed soovitud lasteaiakoha, on Reformierakonna Nõmme piirkond teinud Tallinna linnapeale, Nõmme linnaosa vanemale ja Nõmme halduskogule ettepaneku ümberehitada Lõuna tänaval asuv vana haiglahoone lasteaiaks.”

Pillaku sõnul on võimalused selleks olemas, puudu on ainult otsus, millal ehitustöödega alustada. „Meil on olemas Nõmmel Lõuna tänav 50 hoone, mis ootab kasutussevõtmist. Linnal on võimalus taotleda lasteaiakohtade loomiseks Euroopa Liidu vahendeid,“ selgitas ta. „Teisisõnu on olemas kõik eeldused, et 2015. aastast Nõmmel uue lasteaia ehitamisega alustada. Vaja on otsustada, et see samm väikeste nõmmekate ja nende vanemate jaoks astutakse.“

Nõmme halduskogu aseesimehe Eero Merilinnu sõnul võiks Nõmme endise hooldushaigla ümberehitamine olla eesmärgiks, mille eest Nõmme linnaosa valitsus ja halduskogu koos võitleks. Järgmisel halduskogu sotsiaalkomisjoni koosolekul on Lõuna tänav 50 tulevik üks arutelu teemadest ning ma loodan, et sotsiaalkomisjon ja ka Nõmme halduskogu enamus toetab ettepanekut võtta see hoone müüginimekirjast maha ja teha sinna lasteaed,“ lisa ta.

„Vastasel juhul võime olla hiljem taaskord olukorras, kus sotsiaalmaana müüdud kinnistule soovitakse heakskiitu maa sihtotstarbe muutmiseks, et sinna rajada korterelamu,“ ütles Merilind viidates Kivimäe sauna ümber toimuvale. „Ma olen kindel, et sellist tulemust ei soovi keegi. Sellepärast on mõistlik leida täna sellele hoonele kasutus, mis vastaks Nõmme inimeste ootustele ja kinnistu kasutusvõimalustele,“ on halduskogu aseesimees veendumusel.

Lisainfo:

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

Eero Merilind

Reformierakonna Nõmme piirkonna juhatuse liige

Nõmme halduskogu aseesimees

Eero.Merilind@arst.ee

+3725112901

Trummis turvaliselt koju, kooli, turule, sportima

sebrad2Mugav ja turvaline elukeskkond algab väikestest asjadest. Näiteks. Nõmmel, Trummi asumis aitaks sealsete inimeste kodu- , kooli- ja turuteed märksa ohutumaks muuta see, kui Trummi ja Raja tänava ristmikule tehtaks sebra.

Sellekohase ettepaneku on teinud need samad inimesed ka Tallinna Kommunaalametile. Vastuseks saadi, et ülekäigurada ei saa teha, sest enne on sinna vaja rajada mõnekümnemeetrine kõnnitee. Tunnistan, et minu jaoks on see kummaline vabandus, miks ei saa vajalikku ülekäigurada teha. Ülekäigurada ei välista ju kõnniteed ning vastupidi.

Mis võiks olla lahendus selles olukorras? Rajagem sinna kõnnitee ja seejärel ülekäigurada, on minu ettepanek linnavalitsusel. Et see mõte kõikide teiste soovide ja ettepanekute vahel kaotsi ei läheks, siis andsin selle kirjalikult eelmisel nädalal Tallinna Linnavolikogus linnavalitsusele üle. Saatsin selle ka Nõmme linnaosa vanemale Tiit Terikule ja Nõmme halduskogu liikmetele, sest koos suudab rohkem. Ma usun, et koos suudame leida võimaluse, kuidas Trummi inimeste kodu- ja kooliteed ohutumaks muuta.

Reformierakonna Nõmme piirkond esitas Tallinna teenetemärgi kandidaatideks Kärt Mere, Ove Sanderi ja Ivo Lille

teenemarkReformierakonna Nõmme piirkond tegi ettepaneku Tallinna teenetemärgiga tunnustada Nõmme Lastekaitse Liidu juhti Kärt Mere, Nõmme Rahu koguduse juhti Ove Sanderit ja klaasikunstnik Ivo Lille.
„Inimesed, kes on oma töö ja pingutustega loonud meile rõõmu ja heaolu, väärivad tänu. Sel lihtsal põhjusel otsustasime esitada kolm tubli Nõmme inimest sel aastal Tallinna teenetemärgi kandidaatideks,“ ütles Reformierakonna Nõmme piirkonna juht Õnne Pillak.

Nõmme piirkonna juht usub, et kõik kolm kandidaati leiavad linnavalitsuse toetuse, sest tegu on oma ala parimate ja väljapaistvate Nõmme inimestega, kes väärivad oma pühendumuse eest tunnustamist. „Ma tahan uskuda, et sel aastal suudab linnavalitsus Tallinna teenetemärgi laureaate valides mööda vaadata nende kandidatuuri esitaja allkirjast ning teeb valiku selle järgi, mis on kandidaatideks esitatud inimeste panus meie ühiskonda ja oma kodukohta,“ rääkis Pillak.

„Kärt Mere, Ove Sander ja Ivo Lill on oma senise tegevusega kindlasti seda tänu ja tunnustust väärt,“ lisas ta.


Kärt Mere esitati teenetemärgi kandidaadiks pühendunud töö eest laste heaolu eest seismisel ja neile ühiskonnas paremate elutingimuste loomisel.
Nõmme Rahu koguduse juhile Ove Sanderile soovitakse teenetemärk anda tubli töö eest Nõmme Rahu koguduse juhina, Nõmme Lunastaja kiriku ülesehitamise eestvedajana ja Nõmme kogukonna hoidjana. Ivo Lill esitati teenetemärgi kandidaadiks tema silmapaistva panuse eest kunstivaldkonnas.

Lisainfo:

Õnne Pillak

Reformierakonna Nõmme piirkonna juht

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

Reformierakond annaks Tallinna inimestele võimaluse volikogus oma arvamust ja soove avaldada

reklaam - õnne ja massidTallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul ei toeta nende fraktsioon Keskerakonna teerulli eelnõud. Pillaku arvates tuleks selle asemel, et volikogus vaikimist soosida, anda Tallinna inimestele võimaluse tulla istungi alguses volikogule oma soovidest ja muredest rääkima.

“Linnapead on hakanud häirima opositsiooni kriitilised sõnavõtud ja algatused ning nüüd püüab ta endale sobivalt seda olukorda lahendada. Kuid on põhimõtteliselt vale piirata volikogu liikmete sõnavabadust ja sundida opositsioon vaikima. Kas järgmiseks keelatakse opositsioon üldse ära, sest me oleme muutunud tülikaks,” kommenteeris Pillak volikogu töökultuuri muudatusi.

Reformierakonna fraktsiooni arvates tuleks Tallinna tasalülitamise asemel astuda samm hoopis inimeste suunas ja anda neile võimlus volikogu töös kaasa rääkida. “Tallinlastel on õigus kaasa rääkida linna juhtimist puudutavatel teemadel. Neil peab olema võimalus tulla volikogu liikmete ette, et jagada oma ettepanekuid või kirjeldada muresid, millega linnavõim peaks tegelema,” lisas ta.

“Kahjuks oleme aga jõudnud viimastel aastatel sinnani, et üks osa Tallinna inimestest ei saa oma kodukoha küsimustes kaasa rääkida, sest neid lihtsalt ei kuulata ning nüüd soovitakse vaikima sundida ka nende esindajad volikogus. Selline suundmus on põhimõtteliselt vale,” selgitas Pillak.

“Tuleb arvestada kõigi linnaosade inimestega ning volikogu peab olema avatud asutus, kus on võimalus enda mõtteid, seisukohti ja ideid tutvustada kõigi valijate esindajatel. Ja seda mitte ööpimeduses, kui koalitsiooni saadikud on volikogust lahkunud, vaid istungi alguses, et ka nemad saaksid teada, mis nende juhitavas linnas inimestel südamel on,” ütles Pillak.

Pillak esitab Reformierakonna fraktsiooni poolt tänasel istungil muudatusettepaneku, mille kohaselt saaksid kõik linnaleanikud, kes registreerivad oma soovi, võtta 5-minutiks sõna volikogu istungi alguses ja igal istungil peaks olema selleks kavandatud linlastele tund aega.

Lisainfo:

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

Harku raba kaitse alla võtmiseks on esimene samm tehtud

Rabad3. oktoobril 2013 toetas Tallinna Linnavolikogu ühehäälselt Pääsküla raba kaitse alla võtmist. See oli otsus, mida ootasid nõmmekad vähemalt kaheksa aastat. Aega läks, aga nüüd on esimene samm Nõmme rabade kaitseks tehtud. Seda tänu tublidele seltsidele ja aktivistidele, kes on seisnud sirge seljaga Nõmme roheluse eest.
 
Kuid teine pool teed on veel minna. Samasugune otsus tuleb teha ka Harku raba kohta. Esimene samm ka selle nimel on tehtud. Ettepanek, võtta Harku raba kaitse alla, on linnavalitsusele ametlikult esitatud ja ees ootab otsustamine. Teisisõnu, selle volikoguametiaja esimene eelnõu, mille algatasin on linnavalitsusele ülesande andmine võtta Harku raba kohaliku kaitse alla ning esitada vastava sisuline otsus volikogule otsustamiseks hiljemalt 1. jaanuariks 2015.
 
Ma loodan, et Harku raba kaitse alla võtmise otsust ei pea ootama nii kaua, kui läks Pääsküla rabaga ning veel sel aastal toetab Tallinna Linnavolikogu samuti ühehäälselt Harku raba kaitse alla võtmist.

Lasteaedade eelarvete suurendamise ainuke takistus on linnavalitsuse tahe

AleksKaks nädalat tagasi saatsin linnapeale ettepanekud, planeerida järgmise aasta Tallinna eelarvesse vahendid lasteaedade pearaha suurendamiseks ning lasteaedade investeeringute tõstmiseks.

Siin on Mihhail Kõlvarti vastust: lasteaedade rahastamisest 2014. aastal.

Ja minu vastus sellele. Lugupeetud linnavalitsuse liikmed, teie otsitud vabandused on täielik demagoogia, millel päris eluga ei ole mingit kokkupuudet. Mitte ükski paber või varasem otsus ei ole takistuseks, et lastele lisaraha anda. Ainuke takistus on linnavalitsuse tahe.  Kui Edgar Savisaar ja Mihhail Kõlvart soovivad lasteaedade rahastamist suurendada, siis ei ole ühtegi takistust, et vastav ettepanek 2014. aasta eelarvega koos volikogule teha. Ma usun, et volikogus leiaks see enamuse poolt palava heakskiidu.

Ma ei kiida heaks linnavalitsuse jäist suhtumist pisikestesse tallinlastesse ning loodan, et 2014. aasta eelarves on ettenähtud lisavahendid pealinna koolieelsetele lasteasutustele.

Fakt on see, et järgmisel aastal on Tallinnal tulumaksu laekumisest lisavahendeid ca 18 miljonit eurot ning on linnavalitsuse otsus, kellele ta selle raha annab. Minu soovitus on osa sellest anda Tallinna lasteaedadele, tõstes lasteaedade pearaha ning suurendades neile ettenähtud investeeringuid.

Meeldetuletus abilinnapeale: Nõmme Gümnaasiumi jalgpalliplats ootab uusi väravaid

Umbes kuu aega tagasi tegin linnavalitsusele ettepaneku, leida linnaeelarvest vajaminevad vahendid ja soetada Nõmme Gümnaasiumi jalgpalliväljakule uued väravad.

29. augustil lubas abilinnapea Mihhail Kõlvart minu arupärimisele vastates, et Nõmme Gümnaasiumi algklasside maja kõrval asuvale jalgpalliväljakule ostetakse uued väravad.

IMG_20130918_152228Mõistan, et uute väravate ostmine ja kohale toomine võtab aega. 15. septembril käisin vaatamas, kas on märgata muutusi sellel jalgpalliplatsil. Muutused olid. Ka teine ohtlik ja mängimiseks kõlbmatu värav oli ära viidud.

Selleks, et abilinnapea ei unustaks antud lubadus ning see saaks täidetud, otsustasin talle saata eile uue kirja. Kirjas palun vastata kolmele järgmisele küsimusele.

  1. Kas olete Nõmme Gümnaasiumiga sel teemal läbirääkimisi pidanud ja kuidas plaanite antud küsimuse lahendada?
  2. Kas linnavalitsus toetab Nõmme Gümnaasiumi rahaliselt uute jalgpalliväravate soetamisega?
  3. Millal Nõmme Gümnaasiumi algklasside maja juures olevale jalgpalliplatsile soetatakse uued jalgpalli väravad?

Kui abilinnapea peaks jääma raha leidmisega hätta, siis on mul talle  hea lahendus olemas. Savisaare valimiskampaania raames tehtava kepikõnnisarja 136 000 euro eest saaks Nõmme Gümnaasiumi jalgpalliväljakule osta 68 uut väravat. Oleks pikaks ajaks hooleta 🙂 .