Tallinna kolmanda lapse kohatasust vabastamine on populistlik propaganda

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on pealtnäha õilis otsus, et lapsevanemad ei peaks maksma lapse lasteaias käimise eest, kuid reaalselt on tegu pelgalt linnavalitsuse propagandistliku sammuga.
/home/blogs/onnepillak/wp content/uploads/2015/11/151123 babies 869264 1280

Veider on vaadata, kuidas ühe käega abilinnapea Kõlvart suurendab kõikide lapsevanemate kohatasu üle 11 euro kuus ja teise käega annab kohatasuvabastust, millest reaalselt abi on üksikutele, sest üheks tingimuseks on hüvitisel, et kõik kolm last peavad samal ajal lasteaias käima,” kommenteeris Õnne Pillak linnavalitsuse plaani lapsevanemate osalisest kohatasu vabastamisest.

Pillaku arvates on see lihtsalt üks propagandistliku maiguga linnavalitsuse otsus. “Ei ole ju saladus, et järgmine aasta on järgmistele kohalikele valimistele eelnev aasta ning linnavalitsusel on vaja valimistele minnes vastu rinda taguda ja öelda “tehtud”.”

“Ja ongi tehtud. Iseküsimus, kui efektiivselt ja mõistlikult, sest lasteaedade olukorda tuleks lahendama hakata ikka sealt, kus päriselt king pigistab. Näiteks lasteaedade pearaha suurendamisest või eralasteaedadelt puuduolevate lasteaia- ja sõimekohtade sisseostmisega, et pakkuda lapsevanematele nüüd ja praegu soovituid lasteaiakohti,” selgitas Pillak.

Õnne Pillak: Tallinna lasteaiakohtade puuduse lahendaks suurem koostöö eralasteaedadega

/home/blogs/onnepillak/wp content/uploads/2015/11/151123 baby 623417 1920

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul peaks Tallinna linn võtma eeskuju Tartu linnalt ning puuduolevad lasteaiakohad tagama lastele eralasteaedadega koostöös.

“Erasektoriga koostööle puuduolevate lasteaia- ja sõimekohtade pakkumisel viitab ka Riigikontroll täna avaldatud auditis „Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades“,” viitab Pillak. “Minu meelest on see mõte, mis väärib kaalumist ja reaalselt kasutamist Tallinnaski.”

Pillak toob näitena Tartu linna, kus puuduolevad lasteaiakohad pakutakse lapsevanematele kootöös eralasteaedadega. “Tartu linn toetab eralasteasutusi nii, et lapsevanemale kohatasu seal on sama suur kui munitsipaallasteaias,” rääkis ta.

“Minu arvates on see mõistlik mõte, sest lapsevanematele on teenust vaja nüüd ja praegu, mitte siis kui omavalitsus jõuab kunagi uued lasteaiad valmis ehitada. Eralasteaedades on need kohad olemas. Lihtsalt need on lapsevanematele oma hinna poolest sageli üle jõu käivad. Samas, kui Tallinn ise vajalikke lasteaiakohti pakkuda ei suuda, siis minu meelest lapsevanemat karistada kallima kohatasuga on väär,” täiendas Pillak.

Samuti peab Pillak erasektorilt teenuse sisseostmist pikas plaanis säästlikumaks kui uute lasteaedade ehitamist. “Mitte alati ei ole parim lahendus uue maja, antud juhul siis lasteaia ehitamine. Eralasteaedadega koostöö on paindlikum ja säästlikum, sest üks hetk, kui enam lasteaiakohti ei ole sedavõrd palju vaja, saab antud teenusele ettenähtud eelarve vahendid suunata muudeks tegevusteks. Maja ehtamisel on tegu kivisse pandud rahaga, mida tulevikus mujale suunata ei ole võimalik.”

“Lisaks tasub arvestada, et kui laste arv väheneb, siis tulevikus võivad jääda rajatud uued lasteaiad tühjana seisma ja sellisel juhul oleme uue probleemi ees, mida nende hoonetega teha. Seega alternatiivseid võimalusi tasub kaaluda,” arvas Pillak.

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees loodab, et Tallinna Linnavalitsus arutab Riigikontrolli poolt soovitatut ning planeerib vajalikud vahendid järgmiste aastate linnaeelarvesse. “Lapsevanem peab saama teenuseid, millele tal on seaduse järgi õigus. Lapsehoiukoha tagamine on omavalitsuse kohustus ning see tuleb tagada kõigile Tallinna lapsevanematele. Lahendus selleks on linna ja erasektori koostöö. Seejuures on oluline, et kohatasu eralasteaias oleks lapsevanemale sama suur kui munitsipaallasteaias,” nentis Pillak.

Mitu aastat on vaja, et Kalda bussipeatus korda teha?

1583332t100h3833Kaks aasta tagasi pöördusid minu poole Kalda piirkonna inimesed oma murega, mis puudutas Kalda bussipeatust. Peatuses oli toona (ja on siiani) probleemiks bussitaskus olevad teeaugud. Teekatte kehva olukorra tõttu on saanud tavapäraseks, et vihmaste ilmadega pritsivad peatusesse sõitvad bussid peatuses olevad inimesed poriseks ja märjaks.

Pöördusin selle teemaga 2013. aasta sügisel Nõmme linnaosa valitsuse poole, et teada saada, millal on planeeritud bussipeatus korda teha.Vastuseks sain, et linnaosal ei ole vajalikeks remonditöödeks vahendeid.

See peale pöördusin abilinnapea Kalle Klandorfi poole ettepanekuga käesoleva aasta eelarvest leida vajalikud vahendid Kalda bussipeatuse remondiks. Vastuseks sain, et Kommunaalamet on probleemist teadlik. Tallinna Kommunaalamet teostab kevadel ilmastikutingimuste paranemisel Tallinna linna teede ja tänavate seisundi ülevaatluse, mille põhjal koostab 2015. aasta hooldusremondikava ning vastavalt kavale planeerib Kalda autobussipeatuse hooldusremonditööd.

Kevad on käes ja probleem Kalda busipeatusega on järkuvalt päevakorras. Seega on aeg järele uurida, et kas sel aastal saab Kalda bussipeatus remonditud. Vastuse saamiseks läheb uus arupärimine Kalle Klandorfi poole tervitustega teele. Ehk läheb sel aastal hästi ja linnavalitsus tuleb Kalda piirkonna elanikele vastu ja teeb bussipeatuse korda.

Kaks aastat on ühe bussipetuse korda tegemiseks on ikka väga pikk aeg!

 

Arupärimine

Hr Kalle Klandorf

Tallinna abilinnapea

Kalda bussipeatusest

Austatud abilinnapea

 

Pöördun Teie poole taaskord Nõmme, täpsemalt Kalda piirkonna inimeste murega, millele lahendust pole kahe aasta jooksul kahjuks leitud. Ehk sellel aastal on võimalus olukord lahendada.

Nimelt põhjustab sealsetele elanikele jätkuvalt muret Kadaka puiesteel asuva Kalda bussipeatuse halb seisukord. Bussipeatused on auklikud ning isegi kui bussijuht peatusesse saabudes hoo maha võtab, siis sellest ei piisa, et reisijad vihmaste ilmadega peatuses olevatesse teeaukudesse kogunenud porilompidest pritsiva vihmavee tõttu märjaks ei saaks. Eriti halb on olukord Nõmme poole suunduvas peatuses (Laagri poolt tulles). Arusaadavalt on olukord inimeste ebameeldiv ainuüksi juba sel põhjusel, et porine vihmavesi määrib nende riideid.

Sama probleem oli päevakorras 2013. aastal ja eelmisel aastal. 2013. aastal vastas linnaosavalitsus, et kahjuks ei ole neil vahendeid bussipeatuse remondiks. Mistõttu tegin Teile ettepaneku planeerida Kalda bussipeatuse remondiks vajalikud vahendid 2015. aasta Tallinna linnaeelarvesse. Toona, 27. novembril 2014 vastasite, et Tallinna Kommunaalamet on teadlik Kalda autobussipeatuse remondi vajadusest. Lisaks ütlesite, tsiteerin: Tallinna Kommunaalamet teostab kevadel ilmastikutingimuste paranemisel Tallinna linna teede ja tänavate seisundi ülevaatluse, mille põhjal koostab 2015. aasta hooldusremondikava ning vastavalt kavale planeerib Kalda autobussipeatuse hooldusremonditööd.

Teilt eelmise aasta lõpus saadud vastusest tulenevalt palun vastata järgmistele küsimustele:

 1. Kas Tallinna Kommunaalamet on võtnud arvesse Nõmme elanike mure ning püüdnud leida vajalikke vahendeid Kalda tänava bussipeatuse remondiks

2. Kas 2015. aasta Tallinna linna teede ja tänavate hooldusremondikavasse on planeeritud Kalda bussipeatuse remont ja selleks vajalikud vahendid?

Oleme Kalda piirkonna inimestega väga tänulikud, kui Kalda bussipeatus kiiremas korras korda tehakse.

 

Soovin oma arupärimisele kirjalikku vastust.

Lugupidamisega,

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

/allkirjastatud digitaalselt/

1.4.15

Õnne Pillak: Keskerakond keeras lasteaedade ja huvikoolide õpetajatele selja

imageTallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on kahetsusväärne, et keskerakondlik linnavalitsus otsustas täna mitte toetada lasteaedade ja huvikoolide pedagoogide palgataseme ühtlustamist kooliõpetajatega, luues sellega asjatut ebavõrdsust pealinna haridustöötajate seas.

“Tallinna linnavalitsus ei toetanud seni traditsiooniks olnud olukorda, kus pealinna haridustöötajatele kehtivad samad palgatasemed ning otsustas suurendada vaid kooliõpetajate palkasid, jättes seejuures nii lasteaedade kui huvikoolide pedagoogid ebavõrdsesse olukorda,”  rääkis Pillak.

“Algselt pidasin seda juhuslikuks apsuks, kuid tegelikkuses oligi linnavõimul taoline kavatsus ja kokkuhoiu eesmärgil jäetigi ühtede pedagoogide panus väärtustamata,” lisas ta.

Pillaku sõnul on linnavalitsusel veel käesoleva aasta lisaeelarvega võimalus olukorda parandada. “Reformierakonna fraktsioon teeb kindlasti vajalikud ettepanekud, et kõik pealinna pedagoogid saaksid oma töö eest vääriliselt tunnustatud.”

Tänasel Tallinna linnavolikogu istungil oli ühe päevakorrapunktina koolide õpetajate palga alammäära tõus. Reformierakonna fraktsioon tegi ettepaneku, et see laieneks ka lasteaedade ja huvikoolide pedagoogidele.

 

Lisainfo:

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

 

Reformierakond: Tallinna lasteaedade ja huvikoolide pedagoogide töötasu peab kasvama

1375139_10202145034098513_2067129427_nKoolide, lasteaedade ja huvikoolide pedagoogide miinimum töötasu peab tõusma käsikäes, on Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak veendunud.

„Lasteaedade ja huvikoolide õpetajad on samamoodi pedagoogid kui õpetajad üldhariduskoolides, seega on õige, kui nende töötasud tõstetakse samale tasemele,“ rääkis Pillak.

„Arvestades Tallinna senist traditsiooni, et lasteaedade ja huvikoolide õpetajatele on makstud sama suurt palka kui kooliõpetajatelegi, siis ma usun, et tegu on pelgalt tööapsuga, et täna volikogusse tulevas määruses on jäänud teiste haridusastmete pedagoogide miinimumpalga muudatus sisse viimata ning see saab ära parandatud,“ on ta optimistlik.

Pillaku sõnul on Reformierakonna fraktsioon valmis tegema eelnõusse muudatusettepaneku, millega tõstetakse ka lasteaedade ja huvikoolide pedagoogide töötasude miinimummäär 900 eurole.

„Ma usun, et Tallinna linnavalitsus toetab seda ettepanekut ja saame selle vea parandatud.“

 

 

Lisainfo:

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

 

Kelle abiga saab korda tehtud Kalevi staadion?

10306077_10204254326429503_6993856412240590690_n

12. veebruaril teatas Tallinna linnapea, et tema tuleb Kalevi spordiseltsile appi ja teeb Kalevi staadioni korda. Selleks sõlmiti koostööleping spordiseltsi ja linna vahel. Minu meelest on see tervitatav otsus. Samuti usun, et tubli enamus inimesi on Kalevi staadioni remondi poolt, et sellest 2019. aastaks teha uhke kodu tippsportlastele, rahvasportlastele ja tantsijatele. Paraku on reaalsus see, et ainult heast tahtest suurejooneliseks staadioni remondiks jääb väheseks. Ja olles kogenud, et alati ei ole linnapea lubaduste ja nende täitmiseks vajalike investeeringute eraldamise vahel võrdlusmärki, siis koostasin ühe arupärimise talle. Saamaks kindlust, et linn on lisaks ilusatele lubadustele valmis seda ettevõtmist järgmistel aastatel ühe osapoolena ka rahastama.

Ma siiralt loodan, et seekord on lubaduste taga valmisolek leida selle täitmiseks vajalikud vahendid. Kalevi staadion tuleb korda teha, et meie rahvatantsijatel ja võimlejatel oleks ilus koduväljak, kus tähistada uhkelt 2019. aastal laulupeo 150. juubelit.

 

Lp linnapea

12. veebruaril sõlmisite Tallinna linna esindajana Eesti Spordiseltsi Kalev presidendi, Kaitseliidu ülema, brigaadikindrali Meelis Kiiliga heade kavatsuste kokkuleppe Eesti Spordiselts Kalevi ja Tallinna linnavahel, mille eesmärgiks on aidata ühiselt kaasa Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimisele rahvusvahelistele nõuetele vastavaks Eesti Rahvusstaadioniks.

Linnavalitsuse pressiteatest saab lugeda, et linn otsustas Tallinn spordiseltsile appi tulla ja staadioni korda teha. Rekonstrueerimise tulemusena valmib aastaks 2019 spordikompleks, mis koosneb staadionist, harjutusväljakust, treening- ja klubiruumidest ning sporditegevust toetavatest ruumidest – spordiadministratsioon, ravi- ja füsioteraapia ning majutus ja teenindusruumid.

Tegu on äärmiselt tervitatava linnapoolse otsusega. Olen nõus, et Kalevi staadion võiks olla tulevikus Tallinna üks esindus staadionitest. Miks mitte rahvusstaadion, mis on armastatud suursündmuste ja rahvasündmuste toimumispaik. Isiklikult toetan seda mõtet.

Arvestades spordiseltsi ja linna vahelist kokkulepet ning Teie välja ütlemisi, siis võib järeldada, et Tallinna linn on valmis investeerima Kalevi staadioni remonti. Sellega seoses palun Teil vastata järgnevatele küsimustele:

  1. Kas on teada Kalevi staadioni rekonstrueerimise maksumus või selle hinnanguline suurusjärk?
  2. Millises suurusjärgus ehk kui palju on Tallinna linn valmis investeerima Kalevi staadioni rekonstrueerimisse?
  3. Kas vajalikud vahendid planeeritakse järgmiste aastatel Tallinna linnaeelarvesse?
  4. Millal on planeeritud algatada Staadioni tn 3 detailplaneering?
  5. 12.02.2015 linnavalitsuse pressiteates on kirjas, et detailplaneering koostatakse laiapõhjalises huvigruppide koostöös? Kuidas see välja näeb ja kui on planeeritud selles osas huvigruppidega kohtumine, siis millal see aset leiab?

Reformierakonna fraktsioon pöördus Kõlvarti toetuse küsimuses Kaitsepolitsei poole

Onne_PillakTallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon pöördus Kaitsepolitseiameti poole, et saada õiguslik hinnang olukorrale, kus Tallinna linn maksab toetust abilinnapea Mihhail Kõlvartile treeneritöö eest.

“Sportlaste ja nende treenerite toetamine on kahtlemata tänuväärt tegevus,” ütles Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. “Küll aga tekib küsimusi siis, kui üheks toetuse saajaks on vastava haldusala abilinnapea.”

Pillaku sõnul pöörduti seetõttu Kaitsepolitseiameti poole, et saada selgus, kas antud juhul on korrektselt tegutsetud või võib tegemist olla korruptsioonijuhtumiga. “Ootame huviga Kaitsepolitsei seisukohta selles küsimuses ning tegutseme vastavalt sellele,” lisas ta.

Avaldatud Delfis, Postimehes ja Äripäevas (6.03.2015).

Õnne Pillak
Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees
onne.pillak@tallinn.ee
53305033