Õnne Pillak: Maksumaksja raha väärtarvitamine Tallinnas peab lõppema

1443865_25197787 (1)Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul peab linnavalitsus esitama Riigikontrolli väljatoodud 2013. aasta kampaaniate kulude arve Keskerakonnale ning saadud vahendid suunama lasteaedade investeeringuteks.

“Aus samm väikeste tallinlaste suhtes oleks see, kui Keskerakond hüvitaks linnaeelarvesse need 337 000 eurot, mille kohta Riigikontroll on öelnud, et see on kasutatud partei, mitte tallinlaste huvides,” ütles Pillak. “Saadud raha tuleks linna esimese lisaeelarvega suunata Tallinna lasteaedade remondivahendite eelarve reale.”

Pillaku sõnul ei ole Tallinna maksumaksjate raha mõeldud ühe erakonna kampaania rahastamiseks, vaid inimeste elukeskkonna paremaks muutmiseks. “See, et Savisaar tallinlaste raha kasutab valimiskampaaniaks, on kahjuks juba vana uudis, aga on hea, et seda on nüüd kinnitanud ka Riigikontroll.”

“Samas on teada, et ka käesoleval aastal on tehtud suuri reklaamikampaaniaid, mistõttu kutsun Savisaart üles kohe laskma Keskerakonnal neid arveid maksta, mitte linnarahva raha väärtarvitada,” lisas ta.

 

Lisainfo:

 

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

 

Õnne Pillak: Lasteaedade lisaraha peab tulema Tallinna eelarvest, mitte lapsevanemate rahakotist

815243_16886336Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on uudis lasteaedade kohatasu järjekordsest tõusust hingekriipivalt ebaõiglane ja kohatasu tõstmise asemel peaks linn hoopis suurendama oluliselt lasteaedadele makstavat pearaha.

„Kui me vaatame viimase viie aasta jooksul vanemate ja linna panust Tallinna lasteaedade heaolusse, siis reaalsus on, et võrreldes 2011. aastaga maksab lapsevanem täna ca 85% suuremat tasu lasteaiale, linnapoolne rahastus pearaha näol on tõusnud sama ajaga kõigest ca 15%,“ toob Pillak välja.

„Kuid lisaks kohatasule on suuremas osas lasteaedades veel eraldi korjandused, mille raames kogutakse lapsevanematelt raha väikesteks remonditöödeks, õppevahendite ostmiseks ning seda seetõttu, et lasteaiad on linnapoolt alarahastatud ja seda juba aastaid,“ lisab Pillak.

Pillaku sõnul on muidugi hea uudis see, et alanud aastal pearaha tõuseb 12,5 eurot lapse kohta kuus, kuid see ei ole piisav. „Arvestades viimaste aastate lasteaedade alarahastamist ja Tallinna eelarve kasvu, on võimalik lastesse investeerida rohkem kui 12,5 lisaeurot kuus. Kui linn suudab kiidelda tasuta transpordiga, siis kuidas ei suudeta tagada lasteaedade korralikku rahastamist, mis on linna kohustus,“ imestab Pillak.

„Selle asemel, et igal aastal korjata lapsevanematelt rohkem raha lasteaedade olukorra parandamiseks, tuleb tõsta lasteaedadele makstavat pearaha järgmistel aastatel stabiilselt. See on kokkulepe, mida ootavad Tallinna lasteaiad, lapsevanemad ning mida väärivad Tallinna lapsed,“ on Pillak kindel.

 

Lisainfo:

 

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

 

Õnne Pillak: Tallinnas tuleb alustada meeste terviseprogrammiga

image (9)Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku arvates tuleks järgmisel aastal Tallinnas senisest enam pöörata tähelepanu meeste tervisele.

„Öeldakse, et mees on pea ja naine tema kael. Kuid mis kasu on kaelast, kui pea on haige?” illustreerib Pillak tehtud ettepanekut.

„Selleks, et meie abikaasad, isad ja vanaisad oleksid terved ja elaksid kauem, tuleb luua meestele suunatud terviseprogramm, mille raames kutsutakse nad regulaarsesse tervisekontrolli, et ennetada levinumaid haiguseid meeste seas,“ selgitas Pillak.

Õnne Pillak toob näitena, et üks selline terviserike, millele võiks selle programmi käigus keskenduda, on eesnäärmevähi avastamiseks suunatud töö.

„Just lõppes november, mis on ülemaailma eesnäärmevähi ennetamisele suunatud kuu ning teatavasti on tegu ühe levinuma terviserikkega Eesti meeste seas. Sellepärast oleks minu isiklik ettepanek pühendada Tallinna meeste terviseprogrammi esimene aasta eesnäärmevähi avastamisele,“ ütles Pillak.

„Vähk on ravitav haigus, kuid selleks, et mitte tegeleda õnnetute tagajärgedega, on vaja investeerida ennetustöösse. Tänu meeste tervisekontrolli hoogustumisele ja eesnäärmevähi avastamisele haiguse varajases staadiumis, on viimastel aastatel positiivsete haigusjuhtumite ehk paranemiste osakaal suurenenud. See näitab, et iga tervisesse investeeritud euro on hästi tehtud investeering, millega anname kindlustunde meie peredele, lastele, naistele ja muidugi meestele,“ lisas ta.

„Ma väga loodan, et volikogu liikmed leiavad endas soovi toetada ettepanekut investeerida Tallinna meeste tervisesse ja toetavad seda ettepanekut.“

Lisainfo:
Õnne Pillak
Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees
onne.pillak@tallinn.ee
53305033

Õnne Pillak: Jätkuvalt seisame valiku ees, kas lapsed või Tallinna Televisioon

Onne_PillakMinu jaoks on valik lihtne – miljonid, mis kulutatakse Tallinna propagandakanalile tuleb anda lasteaedadele remondirahaks. Ja kuigi linnapea on väitnud, et ei ole õige sellisel moel eelarvekulusid vastandada, siis mina temaga nõus ei ole.

Tallinna rahakott on üks ja selle kasutamisel tuleb teha valikuid. Valikuid, kuidas kõige paremini Tallinna maksumaksjate raha kasutada. Need kolm miljonit eurot, mida kasutatakse täna mittevajaliku telekanali elushoidmiseks, on võetud lasteaedade arvelt ja see raha tuleb neile tagasi anda.

Iga laps väärib seda, et ta saaks käia lasteaias, kus koos sõpradega saab ta mängida ja õppida. Iga lapsevanem väärib seda, et ta saab rahuliku südamega jätta lapse lasteaeda, mis on turvaline, kus tema last õpetavad ja tema eest hoolitsevad motiveeritud ja hästi tasustatud õpetajad.

Kindlustada lapsevanematele rahulolu ja teadmine, et ajal, kui nemad teevad tööd, on nende laps lasteaias, kus ootamatult ei kuku laest tükke alla, kus aknad ei ole vooderdatud laudadega ja õuemängualad on turvalised – see peab olema Tallinna linnajuhtide üks tähtsamatest ülesannetest.

Ja ometi, iga kord kui linnavalitsuse ja volikogu liikmed on valiku ees, kas anda lisaraha lasteaedadele või linnavalitsuse õukonnameediale, siis Keskerakonna häältega langeb valik linnavalitsuse õukonnameedia kasuks. Tunnistan, et see on minu jaoks arusaamatu valik, sest on ebaloogiline, et propaganda jaoks soovitakse anda lisaraha, lasteaedade jaoks aga mitte.

Tallinnas on 132 lasteaeda. Eelmise aasta lõpus volikogus vastu võetud Tallinna eelarves eraldati lasteaedadele remondiks 3,4 miljonit eurot. Selle raha eest renoveeritakse üks lasteaed Lasnamäel ja remonditakse ruumid kuues lasteaias, luues seeläbi juurde uusi sõimekohti.

Kokku eraldati vaid seitsmele lasteaiale raha, et nad saaks teha remonti. Tallinnas on üks telekanal, millele eraldati sama eelarvega ca 3 miljonit eurot. Selle raha eest peetakse üleval linna ühte ja ainukest telekanalit. Volikogus sel nädalal vastuvõtmisele tulev Tallinna selle aasta esimene lisaeelarve näitab taaskord linnavalitsuse eelistusi. Tallinna 132 lasteaiale antakse remondivahenditeks kõigest 61 247 eurot, samal ajal Tallinna Televisioonile on ette nähtud lisaks 200 000 eurot.

See näitab seda, et linnapea arvates on Tallinna lasteaiad korras ega vaja rohkem lisaraha. Päriselus see nii ei ole. Kui linnapea käiks läbi kõik Tallinna lasteaiad ega piirduks vaid uute lasteaedade avamisega,  siis võiks ta selles oma silmaga veenduda. Esimesena soovitan ma minna tal Nõmmele Mõmmiku sõime, kus maja fassaad laguneb, kelder hallitab ja pööninguaknad on laudadega kinni löödud.

Kolm aastat järjest on linnapea ja tema fraktsioonikaaslased volikogus tagasi lükanud ettepaneku anda sellele sõimele remondiraha. Kuid see on vaid üks näide. Neid sõimesid ja lasteaedasid on üle Tallinna veel, mis vajavad seda raha palju rohkem, mis täna kulutatakse Tallinna Televisiooni ülevalpidamiseks.

Tunnistan, et minul on piinlik nende volikogu liikmete pärast, kes üheskoos linnapeaga on keeranud lasteaedadele selja ning otsustanud lasteaedadele raha andmise asemel investeerida seda linna propagandakanalisse ja sellesse, et linnapea saaks koos oma meeskonnaliikmetega trükkida värvilisi plakateid ja teha kalleid telereklaame. Minu meelest on selline käitumine küüniline ja vale.

Ma usun seda, et kõik vanemad ja vanavanemad soovivad oma lastele ja lastelastele parimat. Ja ma usun ka seda, et enamus volikogu liikmeid eelistavad toetada pigem lapsi, kui üht kallist telekanalit. Neil on vaja lihtsalt julgust, et teha valikuid, millesse nad oma südames päriselt usuvad.

Reformierakonna fraktsiooniga oleme teinud Tallinna lisaeelarvesse ettepaneku suurendada Tallinna lasteaedade investeeringuid lisaeelarvega 5 miljonile eurole. Selleks vajalikud vahendid soovime võtta Tallinna Televisiooni ja avalike suhete eelarvete ridadelt, sest selle raha investeerimine lasteaedade remonti on palju vajalikum.

Teisisõnu on volikogu liikmetel taas võimalus otsustada, kas nad tahavad toetada Tallinna lapsi või linnapea õukonnameediat. Ma soovin, et seekord on enamusel volikogu liikmetest julgust ja südant valida laste heaolu.

Avaldatud Delfis, 11.06.2014

Reformierakond Nõmmel: Nõmme haiglasse tuleb teha lasteaed, mitte see maha müüa

1375139_10202145034098513_2067129427_nReformierakonna Nõmme piirkonna juhi ja Tallinna volikogu liikme Õnne Pillaku sõnul tuleb Nõmme endine hooldushaigla (Lõuna tn 50) ümberehitada lasteaiaks ja hoone müümisplaan unustada.

„Nõmmel elavate lapsevanemate suurimaks mureks on lasteaiakohtade puudus. Sellele tuleb lahendus leida nüüd, mitte oodata, et laste vanemaks saamisega probleem ennast ise lahendaks,“ütles Pillak. „Nõmmel ootab lasteaiakohta üle 250 lapse. Selleks, et Nõmmel saaks kõik lapsed soovitud lasteaiakoha, on Reformierakonna Nõmme piirkond teinud Tallinna linnapeale, Nõmme linnaosa vanemale ja Nõmme halduskogule ettepaneku ümberehitada Lõuna tänaval asuv vana haiglahoone lasteaiaks.”

Pillaku sõnul on võimalused selleks olemas, puudu on ainult otsus, millal ehitustöödega alustada. „Meil on olemas Nõmmel Lõuna tänav 50 hoone, mis ootab kasutussevõtmist. Linnal on võimalus taotleda lasteaiakohtade loomiseks Euroopa Liidu vahendeid,“ selgitas ta. „Teisisõnu on olemas kõik eeldused, et 2015. aastast Nõmmel uue lasteaia ehitamisega alustada. Vaja on otsustada, et see samm väikeste nõmmekate ja nende vanemate jaoks astutakse.“

Nõmme halduskogu aseesimehe Eero Merilinnu sõnul võiks Nõmme endise hooldushaigla ümberehitamine olla eesmärgiks, mille eest Nõmme linnaosa valitsus ja halduskogu koos võitleks. Järgmisel halduskogu sotsiaalkomisjoni koosolekul on Lõuna tänav 50 tulevik üks arutelu teemadest ning ma loodan, et sotsiaalkomisjon ja ka Nõmme halduskogu enamus toetab ettepanekut võtta see hoone müüginimekirjast maha ja teha sinna lasteaed,“ lisa ta.

„Vastasel juhul võime olla hiljem taaskord olukorras, kus sotsiaalmaana müüdud kinnistule soovitakse heakskiitu maa sihtotstarbe muutmiseks, et sinna rajada korterelamu,“ ütles Merilind viidates Kivimäe sauna ümber toimuvale. „Ma olen kindel, et sellist tulemust ei soovi keegi. Sellepärast on mõistlik leida täna sellele hoonele kasutus, mis vastaks Nõmme inimeste ootustele ja kinnistu kasutusvõimalustele,“ on halduskogu aseesimees veendumusel.

Lisainfo:

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

Eero Merilind

Reformierakonna Nõmme piirkonna juhatuse liige

Nõmme halduskogu aseesimees

Eero.Merilind@arst.ee

+3725112901

Trummis turvaliselt koju, kooli, turule, sportima

sebrad2Mugav ja turvaline elukeskkond algab väikestest asjadest. Näiteks. Nõmmel, Trummi asumis aitaks sealsete inimeste kodu- , kooli- ja turuteed märksa ohutumaks muuta see, kui Trummi ja Raja tänava ristmikule tehtaks sebra.

Sellekohase ettepaneku on teinud need samad inimesed ka Tallinna Kommunaalametile. Vastuseks saadi, et ülekäigurada ei saa teha, sest enne on sinna vaja rajada mõnekümnemeetrine kõnnitee. Tunnistan, et minu jaoks on see kummaline vabandus, miks ei saa vajalikku ülekäigurada teha. Ülekäigurada ei välista ju kõnniteed ning vastupidi.

Mis võiks olla lahendus selles olukorras? Rajagem sinna kõnnitee ja seejärel ülekäigurada, on minu ettepanek linnavalitsusel. Et see mõte kõikide teiste soovide ja ettepanekute vahel kaotsi ei läheks, siis andsin selle kirjalikult eelmisel nädalal Tallinna Linnavolikogus linnavalitsusele üle. Saatsin selle ka Nõmme linnaosa vanemale Tiit Terikule ja Nõmme halduskogu liikmetele, sest koos suudab rohkem. Ma usun, et koos suudame leida võimaluse, kuidas Trummi inimeste kodu- ja kooliteed ohutumaks muuta.