Nõmme tänavatele prügikastid

Vabal ajal meeldib mulle Nõmmel jalutamas käia ja mitte ainult terviseradadel, vaid ka Nõmme väikestel tänavatel.

Tihtipeale leian ma ennast olukorras, kus olen söönud näiteks jäätist ja jäätisepaberit ei ole kusagile visata. Maha ma seda ometi ei hakka viskama. Esimene prügikast jääb sageli aga määramatusse kaugusesse, kui mõnda poodi, bussipeatust või lastemänguväljakut just läheduses pole.

prügi (Pilt tehtud Pääsküla rabas.)

Prügikasti nappuse üle Nõmmel on kurtnud ka mu paljud sõbrad ja tuttavad.

Kui me tahame, et Nõmme tänavad ja metsaalused prahist puhtad oleksid, tuleks Nõmme väikestele tänavatele panna prügikastid. Kindlasti ei saa seda teha uisapäisa. Koos nõmmekatega tuleks ära märkida kohad, kus prügikastidest kõige rohkem kasu oleks. Minu arvates võiks prügikastid olla näiteks Olevi ja Raudtee tänavate ristil, Sõnajala tn, Hommiku tn ja Päikese pst ristil, Metsa ja Lõuna tänavate ristil. Kui Sul on ideid, kuhu Nõmmele prügikaste panna, siis kirjuta selles onne@reform.ee .

Miks Pääsküla raba ei saa kaitse alla võtta?

Olen linnavalitsuse käest küsinud mitmeid kordi, millal võetakse Pääsküla raba kaitse alla ja miks seda ei ole siiani tehtud. Vastuseks olen saanud erinevaid aastanumbreid, millal seda tehakse ning arusaamatuid seletusi.

Viimane ja minu jaoks ka kõige “humoorikam” põhjendus on see, et loodusobjektide kaitse alla võtmise menetluse lõpptähtaega ei ole võimalik kindlaks määrata.

Mida tuleb teha, et Pääsküla raba kaitse alla võtta?

1. Tallinna Linnavalitsus peab tegema Keskkonnaametile Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmiseks ettepaneku;

2. Kui Keskkonnaamet rahuldab ettepaneku, siis tulen linnavalitsusel teha korraldus, milles on kirjas eemärk, miks seda tehakse ja looduskaitse alale seatud piirnagud;

3. Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmiseks tuleb Tallinna volikogul vastu võtta selle kohane määrus.

(Loodusobejkti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse määrus http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=114417).

Minu arvates ei tundu Pääsküla raba kaitse alla võtmine liiga keeruline ja ületamatu ülesanne. Kuid praegune linnavalitsus ei ole seda suutnud nelja-aastaga ära teha. Ma arvan, et aus põhjendus, miks Pääsküla raba ei ole veel kaitse alla võetud on hoolimatus ja ükskõiksus Nõmme roheluse vastu.

Pääsküla rabas

(Pilt: erakogu, enda ühe parima sõbra Russelliga Pääsküla rabas)

Armastusega juhitud Tallinn

Reformierakond on oma meeskonda kaasanud uusi tegusaid inimesi, kes armastavad Tallinna ja toovad Tallinna juhtimisse värsket mõtlemist, värsket energiat. Meil on uued inimesed ja uued ideed ning tõsine tahe muuta Tallinna paremaks. Kõige paremini õnnestuvad armastusega tehtud asjad. Meie armastame Tallinna.

Reformierakonna valitsemiskava Tallinnas

AASTATEKS 2009-2013

Reformierakond soovib esimese asjana põhjalikult muuta linna juhtimise ja majandamise senist poliitikat ning rajada see viiele sambale:

Õnnelikud lapsed – teeme Tallinna kohaks, kus lastel ja noortel oleks hea ja turvaline elada ning vaba aega kasulikult sisustada. Ühtlasi soovime, et igal lapsel oleks nüüdisaegne lasteaiakoht;

Rahulolevad koduomanikud – kaotame maamaksu, vähendame küttearveid poole võrra ning teeme koduhoovid korda ja turvaliseks;

Rõõmsad pensionärid – jätkame Tallinna pensionäride toetamist linnaeelarvest ning parandame nende elukvaliteeti maamaksu kaotamisega ja küttearvete vähendamisega;

Säästlikult juhitud linn – piirame laenuvõtmist ja ebamõistlikke jooksvaid kulutusi, et Teie lastele ja lastelastele ei jääks päranduseks ainult linnavalitsuse võetud laenud. Vähendame linna valitsemiskulusid võrreldes tänasega vähemalt 250 miljoni krooni võrra. Kasutame ära kõik võimalikud eurotoetused infrastruktuuri arendamisel ja uute töökohtade loomisel ning lõpetame Tallinna mõttetu vastanduise riigile;

Linnakodanikest hooliv linn – toome praeguse linnavõimu poolt eemale peletatud ja kõrvale tõrjutud linnakodanikud Tallinna tuleviku kavandamise ja kujundamise protsessi tagasi. Loome linna, mis hoolib nii suurtest kui väikestest.


TOETUSED LINNAELANIKELE JA ETTEVÕTJATELE

Üleilmse majanduskriisi mõjude leevendamine, ettevõtluse ergutamine ja uute töökohtade loomine on lähiaastate kolm kõige olulisemat ülesannet. Uusi töökohti loovad ettevõtjad ja investorid, keda soovime Tallinnas tegevusse asumiseks kõigi vahenditega julgustada ja toetada. Kriisi leevendamiseks vähendame Teie kommunaalkulusid ja maksukoormust ning pakume tuge uute töökohtade loomisega.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• Aitame hoida peredel raha kokku, sest algatame programmi „Küttearved kaks korda väiksemaks”, millega toetame korteriühistuid 150 miljoni krooniga majade soojustamiseks ja küttesüsteemide väljavahetamiseks. Toetame ühistuid põhimõttel „1+1″ ehk igale ühistu poolt investeeritud kroonile lisab linn ühe krooni;
• Vähendame Teie maksukoormust ja kaotame maamaksu elamumaalt;
• Arendame edasi „Tallinna linna abipaketti linnaelanikule ja ettevõtjale” ning algatame programmi välisinvesteeringute ligi meelitamiseks ja seeläbi hästi tasustatud uute töökohtade loomiseks;
• Tagame suurte infrastruktuuri objektide rahastamise Euroopa Liidu struktuurifondi vahenditest, mille tulemusel saab tööd Eesti ettevõtja ning luuakse juurde täiendavaid töökohti Tallinnas;
• Maksame igal aastal 100 alustavale ettevõttele stardiabi ja uute töökohtade loomise toetust. Toetame ettevõtlusinkubaatorite rajamist ja tegevust;
• Toetame noortele ettevõtluskoolituste korraldamist;
• Soodustame tööstusparkide rajamist maa eraldamise ja kommunikatsioonide rajamisega;
• Algatame programmi “Tegus pensionär”, mille raames saavad eakad tasuta arvuti- ja keelekoolitust ning soodustingimustel kasutada linnale kuuluvaid kultuuri- ja spordirajatisi;
• Jätkame pensionäride toetamist linnaeelarvest.
• Võimaldame raske puudega inimestel tasuta sõitu ühistranspordis;
• Suurendame puuetega inimestele mõeldud tegevustoetuseid läbi vastavate mittetulundusühingute;
• Näitame eeskuju pakkudes tööd ka puuetega inimestele sobivates linnaametites;

 

LAPSED JA NOORED

Kõigi jaoks on tähtis, et lastel oleks Tallinnas hea ja turvaline elada, et noortel oleks võimalik oma vaba aega kasulikult sisustada. Kui Teil on peres kasvamas väikesed linnakodanikud või on lastega seonduv Teie jaoks lihtsalt oluline, siis…

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• Saate oma lapse viia rahuliku südamega lasteaeda, mis on linna poolt rahastatud sellisel tasemel, et lasteaia keskkond on kaasaegne, ohutu ja laste jaoks mugav, et lasteaia õpetajad saavad oma töö eest head ja neid motiveerivat tasu;
• Kui Teie laps vajab personaalset tegelemist või ei ole Teil õnnestunud saada lasteaia- või sõimekohta, siis saate kasutada linna poolt makstavat 2500-kroonist lastehoiuraha lapsehoidjale tasumiseks või eralasteaia kulude katteks. Sama suure summaga ühe lapse kohta toetatakse ka kõiki linnalasteaedu;
• Kui Teie peres kasvab mitu väikest last, on Teil edaspidi soovi korral võimalus panna nad tõrgeteta ühte ja samasse lasteaeda;
• Kui soovite oma lapsega kodust väljas aega veeta, tekib Teil võimalus seda teha igasse linnaossa rajatud suures välimängukeskuses. Lisaks suurele välimängukeskusele rajame mänguväljakuid nii, et igal lapsevanemal oleks võimalik oma lapsega mänguväljakule jõuda maksimaalselt 15-minutilise jalutuskäiguga;
• Saate oma lapsega aega veeta Skone bastioni alale rajatavas lastepargis;
• Teie venekeelses lasteaias käiv laps hakkab huvi korral saama eesti keele õpet;
• Kui Teil on alla 3-aastane laps ja soovite oma oskusi lapsega kodus olles või vahetult pärast vanemahüvitise perioodi lõppemist tööle tagasi minnes täiendada, siis toetame seda ka linna poolt;
• Teie kooliskäivad lapsed saavad oma koolipäeva veeta kaasaegses koolimajas, lisaks võtame linna poolt ette koolistaadionite ja spordiplatside korrastamise, et igas linnaosas oleks õpilastel võimalik korralikes tingimustes sportida.
• Teie lapsed saavad veeta oma vaba aega kasulikult, sest erahuvialade koole toetab linn 2009. aasta alguse tasemel.

 

SPORT JA VABA AEG

Reformierakonna juhitavas Tallinnas on sportimine ja oma keha vormis hoidmine tehtud linna poolt mugavaks. Nii noortele kui täiskasvanutele on tagatud tingimused tervisespordiga tegelemiseks – ükskõik siis, millises linnaosas nad elavad:

• Teie laps võib valida endale meelepärase litsentseeritud sporditrenni või mõne muu huvialaringi – taastame noortespordi pearaha 2009. aasta alguse tasemele;
• Kui Te elate korrusmajade piirkonnas, kus seni on tervisespordi võimalusi üsna vähe, siis edaspidi saad sportida ka oma linnaosas. Rajame Lasnamäe erinevatesse piirkondadesse puhke- ja spordialasid, mis oleksid turvalised ja valgustatud ning kasutatavad aastaringselt. Lisaks ehitame juurde täismahulisi ekstreemspordikeskuseid.
• Teil tekib võimalus aega veeta kahes uues ja suures pargis, mis on kohandatud arvestades just sporditegemise võimalusi. Lasnamäel asuv Pae park ja Järve mets kohandatakse kaasaegseteks puhkealadeks, kus on mõeldud nii lastele, noortele, täiskasvanutele kui eakatele;
• Kui Te armastate jalutada, jooksmas käia või jalgrattaga mere ääres sõita, siis Te võimalused avarduvad – ehitame valmis Rocca al Mare, Pirita, Linnahalli, Merirahu-Kakumäe ja Lennusadam-Patarei vahelised rannapromenaadid;
• Teil on võimalik tervisespordiga tegeleda edaspidi ka Kloostrimetsa, Merimetsa, Harku järve ja Harku metsa terviseradadel.

 

LINN TURVALISEKS

Turvalisus on hea ja elamisväärse linna olulisemaid tunnuseid ja linnakodanike tähtsamaid vajadusi.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• Võite end edaspidi tänavatel jalutades tunda turvalisemalt, sest kahekordistame koostöös politsei, Sisekaitseakadeemia, Kaitseliidu ja turvafirmadega tänavapatrullide arvu kõikides linnaosades;
• Te ei pea edaspidi pimedal ajal vältima valgustamata tänavaid ja parke, sest valgustame need ka pimedaks ajaks;
• Kui olete valmis ka ise andma oma panust turvalisuse suurendamiseks, siis saate selleks tuge linnalt – soodustame uute naabri- ja lasteaiavalve piirkondade teket ja toetame toimivaid naabrivalve piirkondi;
• Tunnevad konstaablid piirkonda, mille turvalisuse tagamisele nad kaasa aitavad. Selleks toetame linna poolt täiendavate korrakaitse- ja konstaablipunktide rajamist linnaosadesse.
• On narkomaania ja HI-viiruse levik vähenenud, sest me toetame ennetustööd tegevaid asutusi ja mittetulundusühinguid.

 

TEED, TÄNAVAD, LIIKLUS

Olete jalakäija, autojuht või jalgrattur – Tallinna teede, tänavate ja liikluse olukord mõjutab Teie igapäevast eluolu olulisel moel.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• On Teil võimalus kasutada kesklinna ummikute vältimiseks ja südalinnast möödasõiduks koostöös riigiga valmis ehitatavaid Põhjaväila, Haabersti ja Ülemiste eritasandlilist ristmikku;
• Saate oma korteriühistuga linnalt tuge, et laiendada või ümber planeerida parkimisala selliselt, et parkimisprobleem leeveneks;
• Saate liigelda sujuvamalt, sest vanade aukude pideva lappimise asemel paneme teedele uued ülekatted. Liiklusohtlike olukordade vähendamiseks joonime olulisemate tänavate ja ristmike sõidurajad;
• Ei pea Te muretsema vastehitatud teede kohese lagunemise pärast, sest võtame käsile teedeehituse kvaliteedinõuete täitmise järelvalve;
• Võite end ohutumalt tunda seni ohtlikel ristmikel, sest paigaldame sinna sõitmist abistavad peeglid ja liiklushuligaane ohjavad kaamerad;
• Muudame linna sõbralikumaks ka Teie külaliste jaoks – paigaldame suuna- ja infotahvleid, mis annaksid juhatust ka inglise keeles;
• Saate mugavalt ja kiirelt liigelda kesklinnast lennujaama, sest loome toimiva ühistranspordi ühenduse kesklinna ja lennujaama vahel;
• Võite edaspidi olla kindel, et kui Teie kodu asub tasulises parkimisalas, on Teil õigus seal parkida tasuta;
• Saate oma auto parkida turvalisse parkimismajja, sest võtame parkimismajade ehitamise korraldamise linnas käsile;
• Saate jalgrattaga liigelda mööda omavahel ühendatud ja turvalisi jalgrattateid. Jalgratastega liikumise mugavamaks muutmiseks avame linnas jalgrattaparklad. Kaupluste või kaubanduskeskuste rajamise puhul seame linna poolt tingimuseks, et lisaks autode parkimisele oleks turvaliselt lahendatud ka jalgrataste parkimine.
• On lapsevankri või ratastooliga mugavam liikuda, sest rajame kõnniteid uuendades ja ehitades sujuvad peale- ja mahasõidu kohad.

KAASAEGNE ÜHISTRANSPORT

On elementaarne, et 21. sajandi Euroopa pealinnas saavad kõik linnaelanikud sõita kvaliteetse ühistranspordiga ning korrusmajade hoovides mugavalt liigelda ja parkida.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• On bussid, trollid ja trammid puhtad ning ligipääsetavad ka puuetega inimestele;
• Muudame Teie bussipeatuste ümbruse puhtaks ja kauniks, paigaldades sinna pingid ja prügikastid ning toetades bussipeatuste juurde kioskite rajamist läbi
avaliku konkursi;
• Asendame eramajade piirkondades harva käivad suured liinibussid ökonoomsete ja tihedamini käivate väikebussidega;
• Muudame Teie taksosõidu turvaliseks ja mugavaks, selleks võtame taksonduse Tallinnas range kontrolli alla;
• Loome Teile võimaluse kasutada ühistranspordis internetti.

 

LINN PUHTAKS JA ROHELISEKS

Meie jaoks on oluline, et linn oleks puhas ja korras. Niisamuti soovime, et säiliks linna roheline keskkond ning suureneks inimeste teadlikkus jäätmete käitlemise erinevatest võimalustest. Samuti peaks olema võimalus kõigil linnaelanikel liituda kanalisatsioonivõrguga.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• On Teil kindlus, et roheline mõtteviis on linna poolt vastu võetavate otsuste üheks aluseks, sest me kinnitame „Rohelise pealinna statuudi”;
• Muudame linnaruumi Teie jaoks mõnusamaks paigaks, hooldades ja kaitstes rohealasid ja parke ning istutades linnaosadesse täiendavalt vähemalt 1000 puud;
• Hoiame Tallinna prügist puhtana, paigaldades linna täiendavalt 1000 prügikasti ning korraldades nende regulaarse tühjendamise;
• Pestakse tänavaid nii, et linn ei tolmaks, õhk oleks hingatav, majad säilitaksid värvi ja Teie auto puhtuse;
• On Teil mugavam prügi sorteerida ja vanadest kodumasinatest vabaneda, sest me rajame linnaosadesse uusi jäätmejaamu, soodustame maa-aluste olmejäätmete konteinerite rajamist. Koostöös üleriigiliste taaskasutusorganisatsioonidega toetame pakendite, vanade elektroonikaseadmete ja rehvide kogumist;
• Kasutatakse elektrienergiat ja Teie poolt linnakassase makstud raha säästlikult. Selleks vahetame linna ametiasutustes ning tänavapostidel tavalised pirnid säästupirnide (LED) vastu;
• Saavad kõik elanikud õiguse kasutada kaasaegset kanalisatsiooni – aastaks 2011 ei ole Tallinnas kanaliseerimata piirkondi.

LINNARUUMI ARENDAMINE, PLANEERIMINE JA ARHITEKTUUR

Soovime, et planeerimine käiks piirkondade, mitte üksikute majade või kruntide kaupa mõistliku aja jooksul. Me kaitseme vanalinna ja miljööväärtuslikke piirkondi.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• Areneb linn tervikliku nägemuse ja selgete, kõigile ette teada ja ühtmoodi reeglite järgi. Et Teie ja Teie pere igapäevane elukeskkond oleks arukalt ja mugavalt kavandatud korraldame linna planeerimist piirkondade, mitte majade kaupa, kehtestame selleks osa-üldplaneeringud, mis annaksid ette võimalikult täpsed reeglid kogu piirkonna ehitus- ja planeerimistegevuseks;
• Saate soovi korral tuge korrusmajade hoovide korrastamiseks ja parkimiskohtade juurde tegemiseks – suurendame projekti „Hoovid korda” rahastamist ning lihtsustame taotlemist;
• Kestab piirkonna reeglitele vastava detailplaneeringute menetlemine maksimaalselt 6 kuud;
• Karistab linna ehitusjärelvalve karmilt ehitusreeglite tahtlikke rikkujaid;
• Uusi hooneid ja asumeid planeerides arvestame sealsete elanike vajadustega ühistranspordi ühenduse, lasteaiakohtade, spordi- ja vabaaja veetmise võimaluste osas;
• Nõuab linn planeeringu algatamisel infotahvli paigaldamist planeeritavale alale. Infotahvlil on kirjas info selle kohta, mida krundile ehitada plaanitakse.
• Võite olla kindlad, et seame vanalinna omapära ja teiste miljööväärtuslike piirkondade säilimise ja kaitsmise linnas prioriteediks;
• On Teil ja Teie lähedastel tervislikum elada, sest vähendamaks kõrgepingeliinidest tulenevaid võimalikke terviserikkeid, soodustame nende maa alla viimist;
• Saate osta endale ja oma perele igapäevaselt värsket kodumaist toitu, sest soodustame avalike ja kaasaegsete turgude teket.

 

KULTUURIPEALINN TALLINN

Teeme Tallinna 2011. aasta kultuuripealinnana tuntuks kogu Euroopale. Kultuuripealinna staatus toob Tallinnasse lugematul arvul külalis, mis loob võimaluse anda väga palju tööd kohalikele ettevõtjatele ja inimestele. Kultuuripealinna tiitel annab hea impulsi võtta tulevikuks suund Tallinna muutmiseks loominguliseks ja loovaks linnaks.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• Saab 2011. aastal Euroopa Kultuuripealinna tiitlit kandvast Tallinnast koht, kus on aastaringselt väärikas kultuuriprogramm ning kus on põnevaid üritusi igale maitsele;
• On teil võimalik veeta aastaringselt aega mereäärsel kultuurikilomeetril, kus tegutseb Kultuurikatel, kus viiakse suvel läbi vabaõhu üritusi ja kus tunnevad ennast mõnusalt kõik kultuurihuvilised inimesed, sõltumata vanusest;
• Võite olla uhked uuendatud Linnateatri üle;
• Toetatakse linna poolt Tallinna kultuurimaailma kaardile viinud Pimedate Ööde Filmifestivali, Birgitta festivali, Jazzkaart, Tallinna koorifestivali. Stabiilse linnapoolse toetuse saavad ka vähemusrahvuste kultuuriprojektid;
• Saate osa kaasaegse kunsti Euroopa biennaalist Manifesta Tallinnas;
• Saate osa projektist “Kunst avalikku ruumi”, mille raames linna poolt rahastatakse skulptuuride rajamist avalikku linnaruumi. Te saate rohkem näha loomekunsti uutes avalikes ehitistes;
• Toetatakse pealinna kirikute restaureerimist;
• Alustame Tallinna kui loova linna idee elluviimist. Kutsume kokku loomevaldkonna esindajatest koosneva Loome foorumi;
• Hoitakse linnale kuuluvat ajaloolist vara ega müüda maha ajalooliselt väärtuslikke vanalinna hooneid ;
• Saate aega veeta Tallinna Loomaaias, mis on linna toetusel kujundatud tänapäevaseks ja korralikuks kohaks.

KVALITEETSEM ARSTIABI

Lisaks tervislike eluviisidele on tähtis ka arstiabi kiire kättesaadavus ja laitmatu kvaliteet.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• On arstiabi Teile kättesaadavam, sest me soodustame koostöös erasektoriga perearstikeskuste tekkimist Lasnamäele, Nõmmele ja Põhja-Tallinnasse ning toetame Tallinna haigla ehitust;
• Teenindatakse Teid kvaliteetsemalt, sest kehtestame linnale kuuluvate haiglate registratuuridele ühtsed nõuded;
• Saate info toetustest ja hüvitistest ühest kohast, sest ühildame linna ja riigi vastavad andmebaasid;
• On kurtide ja pimedate keskustel linnapoolne rahaline tugi;
• On eakatel väärikad tingimused vanaduspõlveks, sest me soodustame eakatele mõeldud kaasaegsete pansionaatide ehitamist.

PAREM AVALIK TEENUS SAMA MAKSURAHA EEST

Linna juhtimine, vara ja rahaasjadega majandamine peab olema igas mõttes puhas ja avatud, vastutustundlik ja hoolikas.

Reformierakonna juhitavas Tallinnas:

• On rahaasjad kindla kontrolli all. Vähendame linna püsikulusid (sealhulgas oluliselt linna propagandakulutusi) ning ei suurenda linna laenukoormust;
• Kehtib põhimõte „kogu info ühest kohast”. Ühildame riigi ning linna toetuste ja hüvitiste andmebaasid, et inimene saaks vastused oma küsimustele ühest asutusest;
• Mõistab iga linnaametnik, et ta töötab linnakodanike heaks;
• Kehtivad selged ja läbipaistvad linnavara kasutamise ja müümise põhimõtted;
• Tehakse lõpp munitsipaalkorterite ja muu linnavaraga sahkerdamisele.Võimaldame munitsipaalpindadel elavatele inimestele korteri ostmise.

SUUR VISIOON, MILLE NIMEL TÖÖTAME

Reformierakonna pikaajaline eesmärk on Euroopa parima elukvaliteediga linnade hulka kuuluv Tallinn:

• Mis ei ole enam maailma logistiline tupiktee, vaid ärikeskus, kust tallinlased ja kuhu linna külalised ning rahvusvaheline äri pääsevad mugavalt mitu korda nädalas toimuvate otselendudega, sealhulgas New Yorki, Pekingi, Tokyosse, Viini, Genfi ja teistesse maailma metropolidesse;
• Mis on toimiva ühenduse abil tihedalt seotud Helsingiga, moodustades nii uue Läänemere-äärse keskuse;
• Mis on nii turvaline, et võiks vanaema pimedal ajal saatmata jalutama lubada;
• Mis oma mitmekesiste kaubandusvõimaluste poolest annab silmad ette kõigile ümbritsevatele Läänemereäärsetele pealinnadele ja kus 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas saab suurepärasel tasemel meeldivalt aega veeta ja maitsvalt einestada;
• Mis aasta aasta järel valitakse Euroopa kõige rohelisemaks pealinnaks, sest siin on kõige puhtam õhk, kõige paremini arendatud rohealade süsteem ning loodussõbralik linnatransport, sealhulgas rattateede ja laenutuste võrgustik, elektriautod ja keskkonnasäästlik ühistransport ning suurepärane logistiline korraldus;
• Milles äri alustada ja teha on imelihtne;
• Mille koolides antav haridus vastab parimatele standarditele ja mis rajatava Euroopa koolide võrgustikuga pakub head haridust ka Tallinnas väärtusi loovatele kõrgete ametioskustega rahvusvahelistele töötajatele;
• Mida omanäolise ja modernse arhitektuuri ning läbimõeldud linnaplaneerimise tõttu kutsutakse Põhjamaade Pärliks;
• Mis on aastal 2024 jalgpalli EMi finalturniiri kaaskorraldajaks ja regulaarselt teiste spordialade suurvõistluste ja kultuuriliste suursündmuste võõrustajaks;
• Milles valitseb salliv ja loominguline rahvusvaheliselt tuntud Tallinna Vaim/Vibe;
• Mida peetakse järjekindla uuenduslikkuse ja uute tehnoloogiate rakendamise tõttu paremate avalike teenuste osutamisel Euroopa innovaatilisemaks pealinnaks;
• Mille suhted ümbritsevate omavalitsustega liiguvad Suur-Tallinna koostööregiooni tekkimise suunas, ennekõike avalike teenuste pakkumisel ja infrastruktuuri arendamisel;
• Mille kaheksa omanäolise linnaosa identiteet ja huvid on linna tasemel kindlalt kaitstud.

Kui Teiegi jagate neid eesmärke ja armastate Tallinna, on nendel valimistel parim valik Reformierakond!

Tallinna volikogu hakkab arutama Nõmme rabade kaitse alla võtmist

Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsioon esitas eilsel linnavolikogu istungil eelnõu, mille elluviimisel võetakse Pääsküla ja Harku rabad kaitse alla, et välistada aastaid kavandatud magistraaltee rajamine läbi rabametsa.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Matti Martinsoni sõnul on Pääsküla ja Harku rabad olnud aastakümneid meeldivaks vaba aja veetmise kohaks Nõmme elanikele ja linnaosa külastavatele inimestele.

«Nõmme on üks rohelisemaid linnaosasid Tallinnas ning sealsete elanike ja linnaosa külastajate soov on, et rohelus Nõmmel säiliks ka tulevikus ning lõppeksid arutelud Pääsküla ja Harku rabade tuleviku osas,» lisas ta.

Nõmme halduskogu liikme Õnne Pillaku sõnul on kahetsusväärne, et kuigi juba 2006. aastal tegi halduskogu linnavalitsusele ettepaneku Pääsküla ja Harku rabade kaitse alla võtmiseks, ei ole linnavalitsus seda senini allu viinud.

«Ka Tallinna rohealade teemaplaneeringus on mõlemad rabad märgitud rohealaks, aga ikkagi ei ole ühtegi konkreetset eelnõud Pääsküla ja Harku rabade kohaliku kaitse alla võtmiseks linnavalitsus siiani algatanud,» märkis ta.

Pealinnas on ainuvõimul Keskerakond ning vajadusest rabad kaitse alla võtta, et sinna magistraalteed mitte rajada, on pikka aega rääkinud ka keskparteilasest Nõmme linnaosavanem.

Hiljuti tunnistas ka keskerakondlasest abilinnapea, et Harku ja Pääsküla rabad tuleks kaitse alla võtta.

Samas on linnavalitsus kaalunud juba aastaid läbi Nõmme rabametsade magistraaltee rajamist ning tänini pole seda kava lõplikult kalevi alla pandud.

Reformierakonna ettepaneku kohaselt peaks linnavalitsus juba 1. septembriks tulema volikogu ette eelnõuga kahe raba kaitse alla võtmiseks.

Ilmunud Postimes online, 26.06.2009

Pääsküla ja Harku rabad tuleb kaitse alla võtta nii kiiresti kui võimalik

Eile esitas Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon Tallinna Linnavalitsusele eelnõu, mille kohaselt peaks Tallinna linn Pääsküla ja Harku rabad linna territooriumil tervikuna kohaliku kaitse alla võtma.

Antud eelnõu eesmärgiks on rabade säilimine ka tulevikus ning et sinna ei rajataks magistraale või elamuid.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Matti Martinsoni sõnul on Pääsküla ja Harku rabad olnud aastakümneid meeldivaks vaba aja veetmise kohaks Nõmme elanikele ja linnaosa külastavatele inimestele. ”Nõmme on üks rohelisemaid linnaosasid Tallinnas ning sealsete elanike ja linnaosa külastajate soov on, et rohelus Nõmmel säiliks ka tulevikus ning lõppeksid arutelud Pääsküla ja Harku rabade tuleviku osas.” lausus Martinson.

Nõmme halduskogu liikme Õnne Pillaku sõnul on kahetsusväärne, et kuigi juba 2006. aastal tegi Nõmme Halduskogu tollase esimehe ja tänase sotsiaalministri Hanno Pevkuri algatusel ettepaneku linnavalitsusele Pääsküla ja Harku rabade kaitse alla võtmiseks, ei ole keskerakondlik linnavalitsus asja ära korraldanud. ”Ka Tallinna rohealade teemaplaneeringus on mõlemad rabad märgitud rohealaks, aga ikkagi ei ole ühtegi konkreetset eelnõud Pääsküla ja Harku rabade kohaliku kaitse alla võtmiseks linnavalitsus siiani algatanud. Seetõttu on heameel selle üle, et volikogus konkreetne eelnõu üle anti” lisas Pillak.

onne harkus

Lisaks Nõmme halduskogule on kõne all olevate rabada kaitse alla võtmise ettepaneku teinud veel mitmed organisatsioonid.

Tallinna volikogu hakkab arutama Nõmme rabade kaitse alla võtmist

317304_37144_bcbTallinna volikogu Reformierakonna fraktsioon esitas eilsel linnavolikogu istungil eelnõu, mille elluviimisel võetakse Pääsküla ja Harku rabad kaitse alla, et välistada aastaid kavandatud magistraaltee rajamine läbi rabametsa.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Matti Martinsoni sõnul on Pääsküla ja Harku rabad olnud aastakümneid meeldivaks vaba aja veetmise kohaks Nõmme elanikele ja linnaosa külastavatele inimestele.

«Nõmme on üks rohelisemaid linnaosasid Tallinnas ning sealsete elanike ja linnaosa külastajate soov on, et rohelus Nõmmel säiliks ka tulevikus ning lõppeksid arutelud Pääsküla ja Harku rabade tuleviku osas,» lisas ta.

Nõmme halduskogu liikme Õnne Pillaku sõnul on kahetsusväärne, et kuigi juba 2006. aastal tegi halduskogu linnavalitsusele ettepaneku Pääsküla ja Harku rabade kaitse alla võtmiseks, ei ole linnavalitsus seda senini allu viinud.

«Ka Tallinna rohealade teemaplaneeringus on mõlemad rabad märgitud rohealaks, aga ikkagi ei ole ühtegi konkreetset eelnõud Pääsküla ja Harku rabade kohaliku kaitse alla võtmiseks linnavalitsus siiani algatanud,» märkis ta.

Pealinnas on ainuvõimul Keskerakond ning vajadusest rabad kaitse alla võtta, et sinna magistraalteed mitte rajada, on pikka aega rääkinud ka keskparteilasest Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra.

Hiljuti tunnistas ka keskerakondlasest abilinnapea Taavi Aas, et Harku ja Pääsküla rabad tuleks kaitse alla võtta.

Samas on linnavalitsus kaalunud juba aastaid läbi Nõmme rabametsade magistraaltee rajamist ning tänini pole seda kava lõplikult kalevi alla pandud.

Reformierakonna ettepaneku kohaselt peaks linnavalitsus juba 1. septembriks tulema volikogu ette eelnõuga kahe raba kaitse alla võtmiseks.