Käed eemale Nõmme rohelusest

Sain täna teada, et Nõmme linnaosavanem Erki Korp tahab järgmisest aastast kaotada Nõmmel arhitekti ametikoha.

Pean tunnistama, et see uudis tuli mulle tõsiselt halva üllatusena ning kindlasti ei toeta ma mõtet, et Nõmme elukeskkonda puudutavaid küsimusi hakatakse otsustama Vabaduse platsil

Kas tõesti Erki Korp ei mõista, mida see endaga kaasa toob?  Oma otsusega seab ta ohtu linnaosa rohelise elukeskkonna.raba

Linnaosa arhitekti töö ei ole pelgalt tehniline projektide läbivaatamine, kas need vastavad normidele. Linnaosa arhitekt vaatab läbi kõik linnaosa puudutavad planeeringud, nii vormiliselt kui sisuliselt. Kas need vastavad Nõmme ehitusmäärusele, kas uuendused sobivad Nõmme tänasesse elukeskkonda, kuidas need seda muudavad, kas ja millist lisaväärtust annavad. Ja on oluline, et see töö tehtaks ära just Nõmmel. Siin, kus linnaosa kõige paremini tuntakse.

Nõmmekad armastavad oma elukeskkonda just selle rohelus pärast ning on oluline, et see säiliks ka tulevikus. Kui me kaotame ametikoha, mis on täna esimeseks filtriks uutele planeeringutele, siis sellega kaotame ka kindluse, et meie metsatukkade asemele ei kerkiks varsti elumajad. Nõmmele on kindlasti vaja inimest (loe: arhitekti), kes vaatab kriitilise pilguga üle kõik planeeringud ja võitleb rumaluste vastu, et meie linnaosa rohelus ikka säiliks.

Ma panen Nõmme linnaosavanemale südamele, et ta mõtleks ümber ega kaotaks Nõmmel arhitekti ametikohta.

Hiiu tänav 2013. aastal kapitaalremonti

Mina arvan, et Hiiu tänava remontimine järgmisel aastal on üksnes linnavalitsuse tahtmise taga kinni. Kuidas nii? Sest Tallinn saab 2013. aastal riigilt teede kordategemiseks lisaraha ca 1,14 miljonit eurot.

DSCF097015. detsembril 2011 andsin ma abilinnapea Kalle Klandorfile üle 347-e Nõmme inimese palve remontida käesoleval aastal Hiiu tänav. See osa, mis jääb Pärnu maantee ja Vabaduse puiestee vahele.

Inimeste soov oli siis ja on tänaseni, et Hiiu tänaval oleks turvaline ja mugav liigelda. Seda nii perega jalutades kui  jalgratta või autoga sõites. Kahjuks ei leidnud Tallinna linnavalitsus võimalust Nõmme elanike soovi täita.

4. jaanuaril 2012 andis mulle viisakas eitavas vastuses Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja teada, et nendele on Hiiu tänava remondi vajadus teada. Kuid linnavalitsuse poolt teederemondiks planeeritud summad ei võimalda Hiiu tänavat 2012. aastal korda teha.

Küll aga lubas vastaja, et Hiiu tänava remondivajadustega arvestatakse 2013. aasta kapitaalremondi ja rekonstrueerimise objektilise kava koostamisel.

Ma loodan, et seekord mehed peavad oma antud sõna ning 2013. aastal saab ammu lubatud teeremont tehtud. Vabandusi rahapuudusest ja riigi süüdistamist ei tahaks ma enam kuulda, sest järgmisel aastal suureneb riigipoolne toetus kohalike teede hooldamiseks 64%. Tallinna jaoks tähendab see ca 3 miljonit eurot teede remontimiseks, mis on 1,14 miljonit eurot rohkem kui sellel aastal.

Selleks, et Kalle Klandorf ei saaks hiljem öelda, et keegi ei ole juhtinud tema tähelepanu Hiiu tänava kapitaalremondi vajadusele, edastasin abilinnapeale volikogus arupärimise. Sisu on sellel lihtne. Palun tal vastata ühele küsimusele ja teha seda ausalt.

Küsimus on:  kas Tallinna linnavalitsus eraldab Tallinna linna 2013. aasta eelarvest Hiiu tänava kapitaalremondiks vajalikud vahendid?

Hiiu tänav on autodele ja ühistranspordile sõidetamatuks muutunud. Elanikele rohket vibratsiooni ning müra tekitava Hiiu tänava täielikku remonti ei ole võimalik enam edasi lükata, see tuleb ära teha järgmisel aastal.

20A sõidugraafiku tihendamine lahendaks Veskimöldre ja Mäepealse elanike ühistranspordimure

20Olen huviga jälginud linnavalitsuse tibutantsu Veskimöldre ja Mäepealse elanike bussiühenduse probleemi ümber. Tehakse justkui palju, aga probleemi ei suudeta lahendada või siis ei taheta lahendada.

Näiteks. Avati uus bussiliin nr 25, mis olukorra paremaks muutmise asemel tegi seda hoopis kehvemaks. Mustamäe ja Laagri vahel sõitev uus buss käib viis korda päevas, tööpäeviti ning selle tulemusel omakorda vähendati 20A hommikust niigi hõredat sõidugraafikut. Selle asemel, et ühejutiga sõita kesklinna on nüüd sõitjatel võimalik teha ümberistumine Mustamäel.

Kui minult küsida mida teha, et Veskimöldre ja Mäepealse inimeste ühistranspordi muret lahendada, siis vastus on lihtne. Buss nr 20A tuleb tihedamini sõitma panna ning muuta selle marsruuti.

Buss nr 20A läbib mõlemat asumit, kus inimestel on ühistranspordi kättesaadavusega probleem, Veskimöldret ja Mäepealset. Täna on aga sellel bussil kaks murekohta. Esiteks sõidugraafik. 20A sõidab kui kuuvarjutus ja pühapäeval on liin hoopis suletud. On kummaline mõelda, et  Tallinna ja Pärnu vahel sõidavad bussid tihedamini kui Kesklinna ja Laargi vahet. Täna see nii on. Mõeldes Mäepealse inimeste murele, siis teiseks probleemiks on bussi sõidumarsruut, mis ei läbi otseselt Mäepealse asumit.

Üks pilt räägib rohkem kui 100 sõna, seega tegin ühe illustratsiooni enda mõttele. Pildil on sinisega märgitud, kuidas võiks muuta 20A sõiduteed nii, et see läbiks ka Mäepealse asumit. Olgu öeldud, et see on kõigest üks võimalik variant. Arutada võiks ka Raja tänavalt vasakpööret, et buss sõidaks jätkuvalt läbi ka Vilde teelt. Kuid selge on see, et marsruudi muutmisest üksi ei ole kasu. Olulisem on, et 20A hakkasi tihedamini sõitma.

20a liin muudatusettepanek

Ma loodan, et 1. detsembril juhtub esimese advendiime ning linnavalitsus avab oma silmad ja näeb lahendust, mis on otse nende nina all. Pange buss nr 20a tihedamini sõitma ning probleem on lahendatud.

Pääsküla raba kaitse alla, aitab venitamisest

Tõsimeeli ma ei mõista, kuidas üks lihtne asi saab nii kaua venida. Jah, ma räägin Pääsküla raba kaitse alla võtmisest.

Pääsküla raba kaitse alla võtmine on käinud üle seitsme aasta ning tänaseni ei ole ikka tulemuseni jõutud. Kord aastas sähvatab mõne linnajuhi pressiteate läbi uudiskild, et kohe võtekase Pääsküla raba kaitse alla.  Küsides nendelt, millal see tehtud saab, siis vastuseks on: Pääsküla kaitse alla võtmise aega ei ole võimalik prognoosida.

Miks ei taha linnavalitsus pingutada selle nimel, et nõmmekate üks olulisemaid vaba aja veetmise kohti saaks kaitse alla võetud? Kui mitu korda me peame veel lehtedest lugema kellegi fantaasiatest rappa planeeritava munitsipaalgolfiväljaku või elamute kohta? Kui mitu aastat me peame veel ootama, et Pääsküla raba saaks kaitse alla võetud ning me ei peaks enam muretsema selle praegusel kujul säilimise pärast?

Nagu ma olen ka varem kirjutanud, siis Pääsküla raba kaitse alla võtmine, kui seda soovitakse päriselt teha, on lihtne. Kuid praegune linnavalitsus ei ole seda suutnud viie-aastaga ära teha. Vaatamata ilusatele lubadustele abilinnapeade ja Nõmme linnaosa vanema kõnedes ning pressiteadetes süveneb minus arvamus, et praegusel linnavalitsusel ja linnaosavanemal on ükskõik Nõmme rohelisest elukeskkonnast ja selle säilitamisest.

Aga Nõmme inimestele ei ole ükskõik oma kodukohast. Nad tahavad, et see oleks parim, kus oma perega elada, oma lapsi kasvatada ja vananeda. Ma soovin, et ka praegused linnajuhid saaksid sellest aru ja teeksid selle eesmärgi nimel tööd ning Pääsküla raba saaks lõpuksometi kaitse alla võetud.

2

0

8

15

10

11

18

13

17

19

20

Linnapea õigustab nõmmekate raha laristamist

raha äraKuuaega tagasi tuli avalikuks Nõmme linnaosa vanema „oskus“ linnaosa rahakoti kasutada. Informatsioon, mis inimesteni jõudis oli ehmatav – kallid välisreisid, viinapudelitekomplektide, kinkekaardid jne. Linnaosavanema eksklusiivväljaminekute tulemusel on Nõmme eelarve lõhkikäristatud.

Palusin Erki Korpi tegevusele hinnangut linnapealt, kes on tema Nõmme linnaosa vanemaks valinud. Kas ta on teadlik, et Nõmme linnaosa vanem on astunud üle linnapea kehtestatud reeglitest, mille kohaselt ei tohi linnaosa võtta rohkem kulutusi, kui kinnitatud eelarves ettenähtud? Kas tema arvates on normaalne, et Erki Korp kulutab linnaosa niigi miinuses olevat eelarvet Florida rannaliival „jokk“ ususeminaril käimiseks, samal ajal kui Nõmme lastesõime remonti vajavat tara parandatakse naabrite rahakoti abil? Kas linnapea kui linnaosavanema tegevuse järelvalveteostaja kavatseb Nõmme linnaosavanema finantsdistsipliini rikkumisega seoses midagi ette võtta?

Kahjuks on linnapeal ükskõik. Savisaar ei näe Korpi käitumises midagi taunimisväärset. Vastupidi, ta püüab igal sammul teda hoopis õigustada ja leida tema tegevustele selgitusi.

Nimelt on Nõmme linnaosa vanema õigustamine linnapea jaoks mingil põhjusel isegi nii oluline, et ta ei pea selle nimel palju ka valetamist.

Ma tuletan meelde, et Nõmme linnaosa valitsuse 2012. aasta majandamiskulude täpsustatud eelarve on 183 226 €, 7 kuuga on kulutatud 139 169 €. See teeb kokku 76% pooleaasta lubatud 59% asemel. Kuid linnapea kinnitab oma esimese vastusega, et Erki Korp ei ole mitte mingil juhul Nõmme linnaosa eelarvele ülekulu tekitanud. Kuid mida oodatagi inimeselt, kes kogu Tallinna eelarvet kasutab üksnes oma erakonna valimiskampaaniaks.

Linnapea vastuseid minu küsimustele saab lugeda siit.

Päikesepaisteline pühapäev Roheliste väravate tänaval

Samm-sammul koguvad populaarsust kogukonna inimeste poolt korraldatavad kohvikud-täikad. Nõmmel on selline ostan, müün, vahetan kohtumine olnud kahel kevadel ja nüüd siis ka sügisel.

Loov Nõmme poolt korraldatud Roheliste väravate tänav on nõmmekate südamed võitnud. Parim tõestu sellele oli mõnus inimeste sumin täna Tähe pargis.

Kui kevadeti on laadatänav avanud oma väravad Õie pargis, siis täna saadi kokku Tähe (loe: Vabaduse) pargis. Kaubaks oli kõike hoidiseid, aiasaaduseid, taimesid, ülearust majapidamiskraami, omaloomingut, küpsetisi, käsitööd, raamatud ja palju muud. Sama kirev, kui oli kaubavalik, oli ka kaupmeeste ja-naiste pilt.

On ikka hea küll, et Loov Nõmme tublid naised on meile Roheliste väravate tänava loonud. See on hea võimalus koos pere, naabri, oma maja sõpruskonna või lastega midagi toredat ette võtta.

Kuid nagu öeldakse, siis üks pilt räägib rohkem kui 100 sõna. Vaadake ise. Just sellised me nõmmekad oleme.

laadalised

Õnne

mix

ehtelaegas

kangekaelsuse ravi

müügitädi

kuke kommid

sügise nägu

teksad

hoidised

laadalise2

hoidised2

kiik

lasteala

kommipood

näomaalingud

kloun

õnneloos

pisikesed ärimehed

laadalised3

laadatädi

segasummasuvila

küpsetised

leib

helkurid

roosid

Anneli

lõõts

laadalised4

sport

Korp versus Vakra ehk pada sõimab katelt

NõmmeViimastel päevadel on Nõmme kohale tumedad pilved kogunenud. Need ei ole sügisesed vihmapilved, vaid murepilved seoses nõmmekate raha kasutamisega.

Eelmisel nädalal jõudis Nõmme halduskogu liikmeteni teave Nõmme linnaosavanema Erki Korpi käesoleva aasta eelarvevahendite kasutamise kohta. Saadud informatsioon on murettekitav ja tehtud kulutused on küsitava väärtusega või põhjendamatud ja ei teeni linnaosa avalikke huve. Ei saa kuidagi pidada õigeks linnaosavanema kalleid välisreise, viinapudelitekomplektide ja kinkekaartide ostmist, samal ajal kui linnaosa eelarve on miinuses.

Ei läinud kaua mööda, kui Erki Korp esitas oma vastulause, süüdistades Rainer Vakrat tema ametiajal linnaosa raha ebamõistlikus kasutamises. Nimelt olla Vakra ostnud kinkekaarte toimetuleku raskustes peredele, mis kunagi nendeni ei jõudnud. Selle kohased materjalid anti Nõmme halduskogu liikmetele tutvumiseks ja seisukoha kujundamiseks eile. Vastupidiselt Erki Korpile tunnistab Rainer Vakra omalt poolt tehtud. Samas on kahetsusväärne, et praegune linnaosavanem eelistab peeglisse vaatamise asemel mööda linna otsida süüdlast enda tegudele.

Olles lugenud mõlema härrasmehe pihta visatud kriitikanoote, siis ei saa ma kummagi mehe käitumist õigeks pidada. Ma küll tunnustan Rainer Vakrat oma teo tunnistamise eest. Kuid kas selline raha väljapetmine, sest seda tema tegu oli, on õigustatud? Tegu on ikkagi valetamisega ja valetamist ma põhimõtteliselt heaks ei kiida, olgu siis selle eesmärk kui õilis tahes.

Puhkenud rahatüli arutas oma eilsel koosolekul ka Nõmme halduskogu ning pidas mõistlikuks hinnanguid rutakalt mitte anda.  Ühe häälselt otsustasime teha Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjonile ettepaneku laiendada linnaosavalitsuses tehtavat kontrolli. Täpsemalt soovime, et lisaks eelnevate aastate kulutustele kontrollitaks 2012. aasta septembrikuuni tehtud kulutusi, et tuua selgust endise ja praeguse linnaosavanema rahakasutus süüdistustele.

Kuid revisjonikomisjonide aruannete kõrval huvitab mind ka see, mida Erki Korpi kulutamistest arvab linnapea Edgar Savisaar, kes on tema Nõmme linnaosa vanemaks valinud. Kas ta on teadlik, et Nõmme linnaosa vanem on astunud üle linnapea kehtestatud reeglitest, mille kohaselt ei tohi linnaosa võtta rohkem kulutusi, kui kinnitatud eelarves ettenähtud? Kas tema arvates on normaalne, et Erki Korp kulutab linnaosa niigi miinuses olevat eelarvet Florida rannaliival „jokk“ ususeminaril käimiseks, samal ajal kui Nõmme lastesõime remonti vajavat tara parandatakse naabrite rahakoti abil? Linnaosal ei ole selleks raha. Kas linnapea kui linnaosavanema tegevuse järelvalveteostaja kavatseb Nõmme linnaosavanema finantsdistsipliini rikkumisega seoses midagi ette võtta? Enda küsimused esitan ma linnapeale tänasel linnavolikogu istungil. Loodetavasti määrab ta Erki Korpi vastutustundetule laristamisele õiglase karituse.

Roheliste väravate tänavEt lõpetada ikka heal toonil, siis tuletan meelde, et Nõmmel tehakse ka häid asju ning seda tänu särasilmsetele ja usinatele nõmmekatele. Juba sel pühapäeval toimub järjekordne Roheliste väravate tänav, mis seekord avab uksed Tähe pargis. Kohtumiseni pühapäeval, et tuua killuke päikest meie taevasse.