Õnne Pillak: Rail Baltic on Tallinnale kasulik

20130824_085205Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku arvates peaks Tallinna linnajuhtide eesmärk olema Tallinna mugav ja kiire ühendamine Euroopaga, mitte selle eraldamine üksikuks provintsiks. Seetõttu üllatab teda siiralt Keskerakonna soov viia Rail Baltic Tallinnas välja.

“Rail Baltic on ühendustee Tallinna ja Euroopa vahel, mida mööda saaksid turistid lihtsamini Tallinnasse. Meie inimesed saaksid lihtsamini minna maailma uudistama. See on mugav kiirtee, mida mööda saaksid uued investeeringud tulla Eestisse. See on keskkonnasõbralik ja uudne samm ühistranspordi arendamisel Eestis,” loeb Pillak ette põhjuseid, miks tema rahvusvahelise raudteeühenduse loomist toetab.

“Veel detsembis Tallinna linn toetas rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Baltic loomist ja reisiterminali kavandamist Tallinnasse. Kuid tõsi, küsimus oli, millise liikluskoridori kasutamine on inimestele kõige vähem ebameeldivusi tekitav,” ütles Pillak. “Kuu aega hiljem on siis Keskerakond jõudnud populistliku lahenduseni, pole rongi, pole probleemi,” muigab ta.

“Keskerakondliku poliitikat teades oleks vähem üllatanud soov teha Rail Balticu alguspunkt Lasnamäelt, kuid ettepanek selle Lagedile nihutamine näitab pigem soovi jonnida riigiga,” ütles Pillak.

Volikogu liige tunnistab, et ei oska tema ütleda, kas tegu on üksnes sooviga vastanduda valitsusele, et silma paista või tõsise mõttega Tallinna linna arengule pidurit tõmmata, kuid tema meelest Toomas Vitsuti ettepanek,viia Rail Balticu alguspunkt Tallinnas välja, on lühinägelik.

“Tallinna linn tahab öelda linna arengule ei ning mina seda suhtumist ei mõista,” tähendas Pillak.

Küll aga tunnistab Pillak, et üleüldine Rail Balticu vastane hoiak teda ei üllata. “On mõistetav, et sedavõrd suure muutusega kaasnevad hirmud, küsimused, kõhklused, millele tulebki vastata ja selgitada. Inimesed pelgavad muutusi ja seda ei saa neile pahaks panna. Kuid ma usun, et kui uus ühendus on ühel päeval olemas, siis ollakse selle üle rõõmsad ja saadakse aru, kui palju kasu sellest Eestile ja Tallinnale tuleb,” lisas ta.

Harku raba kaitse alla võtmiseks on esimene samm tehtud

Rabad3. oktoobril 2013 toetas Tallinna Linnavolikogu ühehäälselt Pääsküla raba kaitse alla võtmist. See oli otsus, mida ootasid nõmmekad vähemalt kaheksa aastat. Aega läks, aga nüüd on esimene samm Nõmme rabade kaitseks tehtud. Seda tänu tublidele seltsidele ja aktivistidele, kes on seisnud sirge seljaga Nõmme roheluse eest.
 
Kuid teine pool teed on veel minna. Samasugune otsus tuleb teha ka Harku raba kohta. Esimene samm ka selle nimel on tehtud. Ettepanek, võtta Harku raba kaitse alla, on linnavalitsusele ametlikult esitatud ja ees ootab otsustamine. Teisisõnu, selle volikoguametiaja esimene eelnõu, mille algatasin on linnavalitsusele ülesande andmine võtta Harku raba kohaliku kaitse alla ning esitada vastava sisuline otsus volikogule otsustamiseks hiljemalt 1. jaanuariks 2015.
 
Ma loodan, et Harku raba kaitse alla võtmise otsust ei pea ootama nii kaua, kui läks Pääsküla rabaga ning veel sel aastal toetab Tallinna Linnavolikogu samuti ühehäälselt Harku raba kaitse alla võtmist.

Kannapööre Tallinna valitsemises ehk 10 sammu linnavalitsusel järgmiseks neljaks aastaks

3Lp volikogu liikmed, külalised

Õnnitlen kõiki, kes on osutunud valituks Tallinna Linnavolikogu VIII koosseisu. Soovin teile indu tallinlaste heaolu eest seismisel ja võitlemisel.

Viimasel kahel nädalal on erinevad inimesed minult küsinud, kas selles volikogus juhtub ka üllatusi. Olen neile vastanud, et kõige parem ja suurem üllatus on see, kui volikogus muutub töökultuur. Head volikogu liikmed, on aeg, et volikogu ja ma mõtlen selle all, et kõik volikogu liikmed hakkaksid ise otsustama. Oma südametunnistuse järgi. Mitte ei oleks linnavalitsuse suukorvistatud kutsikad, kes täidavad peremehe käsku. Meid ei ole valitud siia selleks, et kiidaksime vaikides heaks linnavalitsuse otsuseid. Meid on valitud siia esindama tallilaste huvisid ja nende eest võitlema.

Töötavad linnajuhid ei tohi olla vaid reklaamlause värvilisel plakatil ja reklaamiklipis. Linnavalitsus ja volikogu peavad päriselt tööd tegema. Pingutama selle nimel, et Tallinn areneks. Siia tuleb tuua lisainvesteeringud eurorahade näol, et luua siia uusi töökohti, arendada Tallinna infrastruktuuri, tänu millele muutub paremaks meie kodulinna elu- ja ärikeskkond. Linnavalitsus peab senisest enam investeerima lastesse ja noortesse, sest nemad on meie tulevik. Linnavalitsus peab leidma vahendid, kuidas teha Tallinna teed ja tänavad korda, puhtaks ja turvaliseks, nagu ühele Euroopa pealinnale on kohane. Lõppema peab riigile paralleelmaailma loomine, mis on kallis ning ebamõistlik kulu Tallinna rahakotile.

Reformierakonna poolt soovin jõudu peagi tööd alustavale linnavalitsusele ning panen neile südamele, et aeg on teha kannapööret linna valitsemise prioriteetides. Esikohale tuleb seada inimesed, kõik inimesed, mitte valitud sihtgrupid. Vastuvõetavad otsused peavad muutma paremaks kõigi pealinlaste elukeskkonda ja tulevikku, andma neile tunde ja kindluse, et kodukohas on hea elada.

Tallinlaste ja Reformierakonna jaoks on volikogus olulised järgmised asjad:

1. Laste sünnitoetus tuleb tõsta 650 euroni.

2. Era- ja linnalasteaias ning lastehoius käivaid lapsi tuleb kohelda võrdselt ning suurendada tuleb linna- ja eralasteaedade pearaha/lastehoiuraha praeguselt 106 eurolt 130 eurole lapse kohta kuus.

3. Linn peab investeerima uute lasteaedade ehitusse ja vanade remonti igal aastal vähemalt 6 miljonit eurot.

4. Sisse tuleb viia Tallinnas ringiraha süsteemi, kus laste spordi- või huvialategevust toetab linn vähemalt 200 euroga aastas.

5. Tallinna teed peavad olema eeskujulikus korras aastaringselt. Selleks tuleb suurendada teede remondi vahendeid 15 miljoni euroni aastas ning tagada valdkonna stabiilse rahastamine igal aastal.

6. Ehitada tuleb valmis Russalka juurest kulgev Põhjaväil ja Haabersti eritasandiline ristmik.

7. Tallinna ühistransport peab olema kvaliteetne, mugav ja kiire. Ehitada tuleb valmis Tallinna Ülemiste Ühistranspordikeskuse, kuhu suubuvad raudtee-, trammi- ja bussiliinid ning mis on ühendatud Tallinna Lennujaamaga.

8. Tallinn on merelinn ning mereäär peab saama avatuks kõigile, otsustada tuleb ära Linnahalli ja selle ümbruskonna saatus.

9. Tallinna eelarvet tuleb kasutada linna põhiülesannete täitmiseks ning ebamõistlike kulutuste tegemine tuleb lõpetada. Sulgeda tuleb Tallinna Televisioon ning Munitsipaalpolitseiamet .

10.  On aeg lõpetada linnavalitsuse retoorikas riigiga vastandumine ning leida võimalused koostööks.

Soovin teile kõigile head esimest volikogu istungit ning meeleolukat nelja aastat. Jõudu tööle!

Õnne Pillak: Keskerakond määrab valitavatele ametikohtadele enda inimesed

volikoguTallinna linnavolikogu tänasel avaistungil valiti linnavolikogu esimeheks Toomas Vitsust ja ainsaks aseesimeheks Toivo Tootsen, kes mõlemad on keskerakondlased.
Volikogu otsustas täna, et kahe aseesimehe asemel valitakse vaid üks. Opositsiooni kolm parteid tegid kõik ettepaneku valida siiski kaks aseesimeest. Ettepanek ei leidnud toetust.

Et kahe asemel valiti üks aseesimees on Reformierakonda kuuluva Õnne Pillaku sõnul Keskerakonna teerullitaktika. „Enda inimesed määratakse valitavatele ametikohtadele,“ lausus ta.

„See on hea tava, nii nagu see on ka riigikogus,“ ütles Pillak Delfile kahe aseesimehe valimise kohta.

Pillak ei olnud siiski nõus sellega, et opositsioon ei saa nüüd enam volikogu töös üldse kaasa rääkida. „See on iga volikogu liikme enda teha, kui aktiivne ta volikogus on,“ rääkis Pillak, kelle sõnul tuleb enda eesmärke ja soove tutvustada ka väljaspool volikogu.

Tema sõnul pole inimesi valitud volikokku pingile istuma, vaid inimesi esindama.

„Mitte kunagi ei ole midagi otsustatud enne, kui see asi ei ole otsustatud,“ sõnas Pillak ja lisas, et me ei tea ette, milliseid ettepankuid peab linnavalitsus mõistlikuks ja milliseid ei pea mõistlikuks.
„Kõik on läbirääkimiste küsimus.“

Tänase volikogu istungi päevakorras oli veel eelmise linnavalitsuse tagasiastumine. „Lõpuks ometi astub seesama linnavalitsus ise tagasi,“ naljatles Pillak.

Kuid tõenäoliselt on järgmisel volikogu istungil kavas määrata uus linnavalitsus. „Ega siin pikki koalitsiooniläbirääkimisi ei tule,“ sõnas Pillak. „Lihtsalt üks inimene määrab inimesed ametisse.“

Kaheksa linnaosa vanema määramine võtab ilmselt kauem aega, sest kõiki linnaosa vanemate kandidaate tuleb halduskogudes tutvustada ning see võtab kindlasti aega kauem kui nädala.

Tallinna volikogus on Keskerakonnal 46, IRL-il 16, Reformierakonnal 9 ja SDE-l 8 kohta.

Delfi, 7. november

Pillak: linnavolikogu peab seisma inimeste, mitte Keskerakonna huvide eest

wnnzdOxR4COOyEp9nA-w25zrv-Fl9157hob7p0iexngLinnavolikogu liikme Õnne Pillaku sõnul tuleb Tallinna volikogul esikohale seada Tallinna inimesed ning vastuvõetavad otsused peavad muutma paremaks kõigi pealinlaste elukeskkonda.
Tallinna volikogu töökultuur vajab muutust. On aeg, et kõik volikogu liikmed hakkaksid ise otsustama linlaste huvisid silmas pidades. Ma loodan, et täna oma tööd alustavad Tallinna linnavolikogu kaheksanda koosseisu liikmed saavad sellest aru,» ütles reformierakondlane Pillak.

Pillaku arvates on volikogu saadikutel oluline mõista, et neid ei ole valitud selleks, et nad kiidaksid vaikides heaks linnavalitsuse otsuseid. «Volikogu liikmed ei tohi olla linnavalitsuse suukorvistatud kutsikad, kes täidavad peremehe käsku. Meie kohustus on esindada tallinlaste huvisid ja nende eest võidelda,» lisas ta.

Pillaku sõnul peavad linnavalitsus ja volikogu päriselt tööd tegema ning pingutama selle nimel, et Tallinn areneks. Töötavad linnajuhid ei tohi olla vaid reklaamlause värvilisel plakatil ja reklaamiklipis. «Tallinnasse tuleb tuua lisainvesteeringud eurorahade näol, et luua siia uusi töökohti, arendada Tallinna infrastruktuuri, tänu millele muutub paremaks meie kodulinna elu- ja ärikeskkond,» selgitas ta.

«Samuti peab linnavalitsus senisest enam investeerima lastesse ja noortesse, sest nemad on meie tulevik. Linnavalitsus peab leidma vajalikud vahendid, kuidas teha Tallinna teed ja tänavad korda, puhtaks ja turvaliseks, nagu ühele Euroopa pealinnale on kohane. Lõppema peab riik-riigis paralleelmaailma loomine, mis on tallinlastele kallis ja ebamõistlik kulu,» oli Pillak veendunud.

Pillaku arvates on viimane aeg teha kannapööre Tallinna valitsemise prioriteetides ning ta teeb selle kohta volikogu avaistungil oma ettepanekud. Ettepanekute seas on näiteks laste sünnitoetuse tõstmine 650 euroni, teede remondi vahendite suurendamine 15 miljoni euroni aastas.

Postimees online, 7. november.

Lasteaedade eelarvete suurendamise ainuke takistus on linnavalitsuse tahe

AleksKaks nädalat tagasi saatsin linnapeale ettepanekud, planeerida järgmise aasta Tallinna eelarvesse vahendid lasteaedade pearaha suurendamiseks ning lasteaedade investeeringute tõstmiseks.

Siin on Mihhail Kõlvarti vastust: lasteaedade rahastamisest 2014. aastal.

Ja minu vastus sellele. Lugupeetud linnavalitsuse liikmed, teie otsitud vabandused on täielik demagoogia, millel päris eluga ei ole mingit kokkupuudet. Mitte ükski paber või varasem otsus ei ole takistuseks, et lastele lisaraha anda. Ainuke takistus on linnavalitsuse tahe.  Kui Edgar Savisaar ja Mihhail Kõlvart soovivad lasteaedade rahastamist suurendada, siis ei ole ühtegi takistust, et vastav ettepanek 2014. aasta eelarvega koos volikogule teha. Ma usun, et volikogus leiaks see enamuse poolt palava heakskiidu.

Ma ei kiida heaks linnavalitsuse jäist suhtumist pisikestesse tallinlastesse ning loodan, et 2014. aasta eelarves on ettenähtud lisavahendid pealinna koolieelsetele lasteasutustele.

Fakt on see, et järgmisel aastal on Tallinnal tulumaksu laekumisest lisavahendeid ca 18 miljonit eurot ning on linnavalitsuse otsus, kellele ta selle raha annab. Minu soovitus on osa sellest anda Tallinna lasteaedadele, tõstes lasteaedade pearaha ning suurendades neile ettenähtud investeeringuid.

Lasteaedade investeeringud ja pearaha peab 2014. aastal tõusma

3Valimised on selleks korraks seljataga ja ees ootab järgmise aasta Tallinna eelarve koostamine.

Selleks, et linnapea ei peaks volikogus eelarve arutelude käigus teatama, et esitasin enda ettepanekud liiga hilja ning kõik raha on linnavalitsuse poolt juba laiali jagatud, siis saatsin enda ettepanekud lasteaedade rahastamise kohta linnapeale varakult. Loodetavasti leiavad need ettepanekud toetust.

Lugupeetud linnapea

Tallinna linnavalitsus on koostamas Tallinna 2014. aasta eelarvet ning sellega seoses on mul Teile ettepanek eeloleval aastal suurendada Tallinna lasteaedadele investeeringuteks mõeldud vahendeid vähemalt 6 miljoni euroni ja lasteaedadele ettenähtud pearaha tõsta 106,6 eurolt 130 eurole lapse kohta kuus.

Kuigi Te ei taha seda avalikult tunnistada ja püüate väita vastupidist, siis teate ise suurepäraselt, et viimastel aastatel on Tallinna lasteaedade heakord ja nende arendamine üks teravamaid probleeme meie kodukohas. Tõsi, viimastel aastatel on absoluutnumbrites lasteaedade eelarverida kasvanud, kuid seda seetõttu, et lastearv on Tallinnas tõusnud. Investeeringud lapse kohta on jätkuvalt alarahastatud, mistõttu olukord koolieelsetes lasteasutustes ei ole oluliselt paremaks läinud.

Alates 2011. aastast on Tallinna eelarve maksutulu stabiilselt kasvanud ja tänu sellele on kasvanud ka linna eelarve. Viimasel kolmel aastal on aasta lõikes tulumaksu paremast laekumisest lisavahendeid tulnud linnaeelarvesse ca 20 miljonit eurot aastas. Ka järgmisel aastal prognoosib Rahandusministeeriumi Tallinnale käesolevast aastast suuremat tulumaksulaekumist. Minu ettepanek on osa sellest lisatulust investeerida Tallinna kõige väiksematesse kodanikesse.

Tallinnas lasteaedade pearaha on muutumatult 106,6 eurot lapse kohta kuus olnud juba aastaid. Kuigi linnaeelarve maht on kasvanud, siis ei ole senini suudetud tõsta lasteaedade rahastamist. See tegematajätmine on lasteaiad raskesse olukorda seadnud. 106,6 euro eest lapse kohta kuus on raske täita kõiki kohustusi ning pakkuda väikestele tallinlastele mugavat õpi- ja mängukeskkonda. Lisaks pearahale on ebapiisavaks jäänud ka lasteaedade investeeringuteks eraldatud vahendid.

Omavalitsus peab tagama kvaliteetse lasteaia teenuse igale lapsele. Paraku Tallinnas see nii ei ole. Olen suhelnud lasteaedade juhatajatega ja tutvunud lasteaedade olukorraga ning veendunud, et pearaha ja lasteaedade jooksvaid investeeringuid on vaja suurendada. Esimene võimalus selleks on järgmisel aastal, kui Tallinnale riigieelarvest eraldatavast tulumaksust saadava tulu tõusu prognoositakse 18 miljoni euro võrra.

Minu ettepanekud on tõsta lasteaedade pearaha 130 eurole ja suurendada lasteaedade investeeringuid vähemalt 6 miljonile eurole läheks linnale järgmisel aastal maksma ca 7,5 miljonit eurot.

Tallinna väikesed kodanikud vajavad korras ja köetud lasteaedasid õppe- ja mänguvahendeid ning hästi tasustatud õpetajate hoolt ja tähelepanu. Lapsevanemad vajavad rahulolu ja teadmist, et ajal kui nemad teevad tööd on nende lapsed soojas, puhtas ja kaasaegses lasteaias. Selleks, et lasteaedades sellised tingimused tagada on vaja suurendada nende rahastamist.

Tulenevalt eelnevast loodan siiralt, et olete nõus minu ettepanekuid toetama, tõstes sellega meie linna laste heaolu prioriteediks.


Lugupidamisega,

Õnne Pillak

Tallinna Linnavolikogu liige