Lasteaedade investeeringud ja pearaha peab 2014. aastal tõusma

3Valimised on selleks korraks seljataga ja ees ootab järgmise aasta Tallinna eelarve koostamine.

Selleks, et linnapea ei peaks volikogus eelarve arutelude käigus teatama, et esitasin enda ettepanekud liiga hilja ning kõik raha on linnavalitsuse poolt juba laiali jagatud, siis saatsin enda ettepanekud lasteaedade rahastamise kohta linnapeale varakult. Loodetavasti leiavad need ettepanekud toetust.

Lugupeetud linnapea

Tallinna linnavalitsus on koostamas Tallinna 2014. aasta eelarvet ning sellega seoses on mul Teile ettepanek eeloleval aastal suurendada Tallinna lasteaedadele investeeringuteks mõeldud vahendeid vähemalt 6 miljoni euroni ja lasteaedadele ettenähtud pearaha tõsta 106,6 eurolt 130 eurole lapse kohta kuus.

Kuigi Te ei taha seda avalikult tunnistada ja püüate väita vastupidist, siis teate ise suurepäraselt, et viimastel aastatel on Tallinna lasteaedade heakord ja nende arendamine üks teravamaid probleeme meie kodukohas. Tõsi, viimastel aastatel on absoluutnumbrites lasteaedade eelarverida kasvanud, kuid seda seetõttu, et lastearv on Tallinnas tõusnud. Investeeringud lapse kohta on jätkuvalt alarahastatud, mistõttu olukord koolieelsetes lasteasutustes ei ole oluliselt paremaks läinud.

Alates 2011. aastast on Tallinna eelarve maksutulu stabiilselt kasvanud ja tänu sellele on kasvanud ka linna eelarve. Viimasel kolmel aastal on aasta lõikes tulumaksu paremast laekumisest lisavahendeid tulnud linnaeelarvesse ca 20 miljonit eurot aastas. Ka järgmisel aastal prognoosib Rahandusministeeriumi Tallinnale käesolevast aastast suuremat tulumaksulaekumist. Minu ettepanek on osa sellest lisatulust investeerida Tallinna kõige väiksematesse kodanikesse.

Tallinnas lasteaedade pearaha on muutumatult 106,6 eurot lapse kohta kuus olnud juba aastaid. Kuigi linnaeelarve maht on kasvanud, siis ei ole senini suudetud tõsta lasteaedade rahastamist. See tegematajätmine on lasteaiad raskesse olukorda seadnud. 106,6 euro eest lapse kohta kuus on raske täita kõiki kohustusi ning pakkuda väikestele tallinlastele mugavat õpi- ja mängukeskkonda. Lisaks pearahale on ebapiisavaks jäänud ka lasteaedade investeeringuteks eraldatud vahendid.

Omavalitsus peab tagama kvaliteetse lasteaia teenuse igale lapsele. Paraku Tallinnas see nii ei ole. Olen suhelnud lasteaedade juhatajatega ja tutvunud lasteaedade olukorraga ning veendunud, et pearaha ja lasteaedade jooksvaid investeeringuid on vaja suurendada. Esimene võimalus selleks on järgmisel aastal, kui Tallinnale riigieelarvest eraldatavast tulumaksust saadava tulu tõusu prognoositakse 18 miljoni euro võrra.

Minu ettepanekud on tõsta lasteaedade pearaha 130 eurole ja suurendada lasteaedade investeeringuid vähemalt 6 miljonile eurole läheks linnale järgmisel aastal maksma ca 7,5 miljonit eurot.

Tallinna väikesed kodanikud vajavad korras ja köetud lasteaedasid õppe- ja mänguvahendeid ning hästi tasustatud õpetajate hoolt ja tähelepanu. Lapsevanemad vajavad rahulolu ja teadmist, et ajal kui nemad teevad tööd on nende lapsed soojas, puhtas ja kaasaegses lasteaias. Selleks, et lasteaedades sellised tingimused tagada on vaja suurendada nende rahastamist.

Tulenevalt eelnevast loodan siiralt, et olete nõus minu ettepanekuid toetama, tõstes sellega meie linna laste heaolu prioriteediks.


Lugupidamisega,

Õnne Pillak

Tallinna Linnavolikogu liige

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga