Trummis turvaliselt koju, kooli, turule, sportima

sebrad2Mugav ja turvaline elukeskkond algab väikestest asjadest. Näiteks. Nõmmel, Trummi asumis aitaks sealsete inimeste kodu- , kooli- ja turuteed märksa ohutumaks muuta see, kui Trummi ja Raja tänava ristmikule tehtaks sebra.

Sellekohase ettepaneku on teinud need samad inimesed ka Tallinna Kommunaalametile. Vastuseks saadi, et ülekäigurada ei saa teha, sest enne on sinna vaja rajada mõnekümnemeetrine kõnnitee. Tunnistan, et minu jaoks on see kummaline vabandus, miks ei saa vajalikku ülekäigurada teha. Ülekäigurada ei välista ju kõnniteed ning vastupidi.

Mis võiks olla lahendus selles olukorras? Rajagem sinna kõnnitee ja seejärel ülekäigurada, on minu ettepanek linnavalitsusel. Et see mõte kõikide teiste soovide ja ettepanekute vahel kaotsi ei läheks, siis andsin selle kirjalikult eelmisel nädalal Tallinna Linnavolikogus linnavalitsusele üle. Saatsin selle ka Nõmme linnaosa vanemale Tiit Terikule ja Nõmme halduskogu liikmetele, sest koos suudab rohkem. Ma usun, et koos suudame leida võimaluse, kuidas Trummi inimeste kodu- ja kooliteed ohutumaks muuta.

Reformierakonna Nõmme piirkond esitas Tallinna teenetemärgi kandidaatideks Kärt Mere, Ove Sanderi ja Ivo Lille

teenemarkReformierakonna Nõmme piirkond tegi ettepaneku Tallinna teenetemärgiga tunnustada Nõmme Lastekaitse Liidu juhti Kärt Mere, Nõmme Rahu koguduse juhti Ove Sanderit ja klaasikunstnik Ivo Lille.
„Inimesed, kes on oma töö ja pingutustega loonud meile rõõmu ja heaolu, väärivad tänu. Sel lihtsal põhjusel otsustasime esitada kolm tubli Nõmme inimest sel aastal Tallinna teenetemärgi kandidaatideks,“ ütles Reformierakonna Nõmme piirkonna juht Õnne Pillak.

Nõmme piirkonna juht usub, et kõik kolm kandidaati leiavad linnavalitsuse toetuse, sest tegu on oma ala parimate ja väljapaistvate Nõmme inimestega, kes väärivad oma pühendumuse eest tunnustamist. „Ma tahan uskuda, et sel aastal suudab linnavalitsus Tallinna teenetemärgi laureaate valides mööda vaadata nende kandidatuuri esitaja allkirjast ning teeb valiku selle järgi, mis on kandidaatideks esitatud inimeste panus meie ühiskonda ja oma kodukohta,“ rääkis Pillak.

„Kärt Mere, Ove Sander ja Ivo Lill on oma senise tegevusega kindlasti seda tänu ja tunnustust väärt,“ lisas ta.


Kärt Mere esitati teenetemärgi kandidaadiks pühendunud töö eest laste heaolu eest seismisel ja neile ühiskonnas paremate elutingimuste loomisel.
Nõmme Rahu koguduse juhile Ove Sanderile soovitakse teenetemärk anda tubli töö eest Nõmme Rahu koguduse juhina, Nõmme Lunastaja kiriku ülesehitamise eestvedajana ja Nõmme kogukonna hoidjana. Ivo Lill esitati teenetemärgi kandidaadiks tema silmapaistva panuse eest kunstivaldkonnas.

Lisainfo:

Õnne Pillak

Reformierakonna Nõmme piirkonna juht

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

Tallinna munitsipaalspordikool tehakse spordiklubide arvelt

tennis_0003_2560Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul tuleb Tallinna linnal anda noortespordile lisaraha, mitte luua spordiklubide arvelt valitutele eelistingimusi.

„Tallinna linnavalitsuse tänane otsus luua munitsipaalspordikool on oht 20 aastat rajatud pealinna spordisüsteemile, mis linnapea poliitiliste mängude tõttu on määratud kokkukukkumisele. On avalik saladus, et antud samm ei ole mitte siiras soov noortesporti enam toetada, vaid reaktsioon valitsuse otsusele 2015. aastal anda noortetreeneritele 3,5 miljonit eurot nende sotsiaalsete garantiide tagamiseks,“ ütles Pillak.

Pillaku arvates ei looda munitsipaalspordikooliga paremaid tingimusi noortele spordisõpradele. „Vastupidi. Selle sammuga antakse karm hoop eraõiguslikele spordiklubidele ja neile, kes klubides täna sportimas käivad,“ selgitas ta.

„Pealinna spordiklubid siplevad juba rahakitsikuses tänu linna kärbetele noortespordi rahastamisel. Selle asemel, et neilt veel raha ära võtta, tuleks linnal hoopis noortespordi rahastamist suurendada,” lisas ta.

Volikogu liikme sõnul ei üllataks teda, kui järgmisena otsustaks linnavalitsus, et Tallinnas rahastatakse noortesporti üksnes loodava munitsipaalkooli kaudu.

„Kõigepealt võttis Savisaare linnavalitsus toetuse ära erakoolidelt ja huvialakoolidelt, nüüd siis minnakse spordiklubide rahakoti kallale, et luua linnapeale isiklik spordimeeskond. Sellisest käitumisest kannatavad üksnes lapsed ja noored, kes käivad spordiklubides treenimas ja nende treenerid,“ lisas ta.

„Iseenesest on sporditegevuse toetamine positiivne, kuid seda juhul, kui otsuseid ei tehta teiste arvelt. Antud juhul see nii läheb. On ju kõigile teada, et Tallinna linnal ei ole raha üle, sest kõik lisavahendid lähevad kuluka „prii“ transpordi peale, seega tuleb uute algatuste tarbeks vajaminevad vahendid võtta olemasolevate vahendite seest. Teisisõnu kellegi teise arvelt,“ selgitas Pillak.

Treeneritele tuleb maksta boonust oskuste, mitte sissekirjutuse eest

3Lugupeetud istungi juhataja, linnavalitsuse ja volikogu liikmed,

19. septembril 2013 otsustasid keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonide liikmed ning kaks IRLi fraktsiooni liiget võtta ära treeneritelt lisatoetuse, mida maksti neile kõrgema kutsekvalifikatsiooni eest. Täpsemalt muudeti seda, et sinnani kõigile treeneritele kehtivale kutsekvalifikatsiooni toetusele, mida nad said oma kõrgema kvalifikatsiooni eest, lisati üks tingimus juurde. Tingimus oli see, et nad peavad olema Tallinna elanikud.

Nii nagu sel päeval, olen ma ka täna veendunud, et see on otsus oli vale. Miks? Meie eesmärk siin peab olema soodustada parimate treenerite töötamist Tallinna spordiorganisatsioonides, pakkumaks Tallinna lastele ja noortele parimat. Kuid miks peaks üks inimene võtma endale lisakoormust, et tulla siia lapsi ja noori treenima, kui talle Tallinna linn ütleb, et vabandust, te olete küll parem, aga kui te oma tulumaksu meile ei anna, siis me teid siia ka ei soovi. Just selline sõnum 19. septembril enamuse volikogu liikmete poolt välja saadeti.

Toona püüdis abilinnapea volikogu liikmeid eksitada, et tegu on Tallinna lisatoetusega, mis on mõeldud just Tallinna treeneritele ja teised omavalitsused ei maksa „võõrastele“ treeneritele kutsekvalifikatsiooni toetust. Ütlesin juba septembris, et see ei vasta tõele. Esiteks kutsekvalifikatsiooni toetus on omavalitsuse poolt lisaboonus treeneritele nende oskuste eest ning see on seotud nende pädevusega, mitte sissekirjutusega. Teiseks, teised omavalitsuse maksavad treeneritele seda boonust vaatamata nende sissekirjutusele, sest eesmärk on saada oma kodukoha lastele parimad spordijuhendajad.

Ma tulin siia kõnepulti täna eelnõud üle andma, et muuta mõned kuud tehtud otsus tagasi selliseks, nagu see oli veel enne eelmise aasta sügist. Kuid nüüd siin teie klaasistunud pilke vaadates, siis mõtlesin järele ja ma ei esita seda eelnõud. Veel. Ma hoopis kutsun ülesse Mihhail Kõlvartit ise parandama tehtud viga. Me teame ju kõik, et kui sellel muudatusettepanekul on minu allkiri, siis linnapea seda ei toeta, kuid kui sellel on tema usaldusaluse allkiri, siis saab ehk see ebamõistlik otsus ümberpööratud.

Lugupeetud abilinnapea, teen teile ettepaneku, tuua volikogule otsustamiseks uuesti Sporditegevuse toetamise kord ning muuta seal §4 lg 2 järgmisel: „Treeneri kvalifikatsiooni järgi arvestatavat toetust antakse ühele § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale ning see on aluseks treenerikutse kvalifikatsiooni taseme arvestamisel 100 harrastaja kohta toetuse andmisel selle toetuse saajale.“

Keskerakond pani tsensuuri inimestele, kes on Savisaarega erimeelt

Onne_PillakKõige pealt kustutas linnapea mõned aastad tagasi Tallinnas tuled. Muutis linna pimedaks. Nüüd soovitakse piirata volikogus sõnavabadust. Tasalülitada linn. Mis järgmiseks? Saadetakse linnast välja kõik need, kellel on linnapeaga erinev arvamus?

Lugupeetud volikogu liikmed, ma küsin teilt, mis ajas me elame? Kes on ära unustanud, siis tuletan meelde, et käesoleva aasta number on 2014, mitte 1978.

Tundub, et pean hakkama iga kord siin kõnepuldis meelde tuletama, et Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kus vastavalt meie konstitutsioonile on igaühe õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Eestis ei kehti tsensuuri.

Ometi täna, siin peame otsustama, kas tsenseerime ajaliselt volikogu opositsiooni ja need inimesed, kelle arvamusi, mõtteid ja soove me siin esindame. Või me siis ei tee seda. Palun tõstke käsi, kes on seda eelnõu ise lugenud ja saanud ka sellest aru? Aitäh!

Ütlen teile kõigile: minu arvates on vale toetada eelnõud, mis kehtestab volikogus ajalise tsensuuri neile inimestele, kes on linnapeaga eriarvamusel.

Mis on selle sõnavabaduse piiramise ja tsensuuri põhjused?

Toomas Vitsut on õigustanud seda halduskogude praktikaga. Ei võta mina seda otsitud põhjendust tõsiselt.

Vaatame tõele näkku, küllap on tegelik põhjus ikka see, et linnapead on hakanud häirima opositsiooni kriitilised sõnavõtud ja algatused ning nüüd püüab ta endale sobivalt seda olukorda lahendada. Kuid on põhimõtteliselt vale piirata volikogu liikmete sõnavabadust ja sundida meid vaikima. Ma tuletan teile meelde, et meid on siia valitud Tallinna inimesi esindama, nende soovide ja heaolu eest seisma. Võitlema. Mitte olema suukorvistatud kutsikad, kes vaikides linnapea otsuseid hääletavad. Kellele see mõte tundub võõras võib alati loobuda ja lasta volikogusse enda asemele inimese, kes soovib siin tööd tõsimeelselt teha. Seista oma valijate huvide eest ega käi robotlikult linnapea otsuseid heaks kiitmas.

Reformierakonna fraktsioon on arvamusel, et volikogu töökultuur vajab muutmist, kuid mitte sellisel kujul nagu soovib seda teha volikogu esimees.

Tallinna tasalülitamise asemel tuleb astuda samm hoopis inimeste suunas ja anda neile võimlus volikogu töös senisest enam osaleda. Kahjuks oleme aga jõudnud viimastel aastatel sinnani, et üks osa Tallinna inimestest ei saa oma kodukoha küsimustes kaasarääkida, sest neid lihtsalt ei kuulata ning nüüd soovitakse vaikima sundida ka nende esindajad volikogus. Selline suundmus on põhimõtteliselt vale.

Me võiksime anda Tallinna inimestele on õiguse rääkida kaasa linna juhtimist puudutavatel teemadel. Anda neile võimaluse tulla volikogu liikmete ette, et jagada oma ettepanekuid või kirjeldada muresid, millega linnavõim peaks tegelema. Kuid seda mitte ööpimeduses, kui koalitsiooni saadikud on volikogust lahkunud, vaid istungi alguses, et ka nemad saaksid teada, mis nende juhitavas linnas on inimestel südamel.

Sellepärast on mul teile head kolleegid ettepanek muuta meie töökultuuri hoopis selliselt, et anda iga istungi alguses lisaks volikogu liikmetele võimalus oma mõtteid ja arvamusi tulla tutvustama ka linnakodanikel. Broneerime neile iga istungi alguses selleks tund aega eelregistreeritud sõnavõttudeks. Ma usun, et see aitaks nii mõnelgi teist mõista, mis on inimestel tegelikult südamel ja mida on vaja Tallinnas korda teha.

Ma palun teil seda muudatusettepanekut toetada ning olla vastu tsensuuri kehtestamisele Tallinna Linnavolikogus. See ei oleks demokraatliku riigi pealinnale kohane käitumine.

Aitäh!

(Kõne Tallinna Linnavolikogus 20.02.2014)

Reformierakond annaks Tallinna inimestele võimaluse volikogus oma arvamust ja soove avaldada

reklaam - õnne ja massidTallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul ei toeta nende fraktsioon Keskerakonna teerulli eelnõud. Pillaku arvates tuleks selle asemel, et volikogus vaikimist soosida, anda Tallinna inimestele võimaluse tulla istungi alguses volikogule oma soovidest ja muredest rääkima.

“Linnapead on hakanud häirima opositsiooni kriitilised sõnavõtud ja algatused ning nüüd püüab ta endale sobivalt seda olukorda lahendada. Kuid on põhimõtteliselt vale piirata volikogu liikmete sõnavabadust ja sundida opositsioon vaikima. Kas järgmiseks keelatakse opositsioon üldse ära, sest me oleme muutunud tülikaks,” kommenteeris Pillak volikogu töökultuuri muudatusi.

Reformierakonna fraktsiooni arvates tuleks Tallinna tasalülitamise asemel astuda samm hoopis inimeste suunas ja anda neile võimlus volikogu töös kaasa rääkida. “Tallinlastel on õigus kaasa rääkida linna juhtimist puudutavatel teemadel. Neil peab olema võimalus tulla volikogu liikmete ette, et jagada oma ettepanekuid või kirjeldada muresid, millega linnavõim peaks tegelema,” lisas ta.

“Kahjuks oleme aga jõudnud viimastel aastatel sinnani, et üks osa Tallinna inimestest ei saa oma kodukoha küsimustes kaasa rääkida, sest neid lihtsalt ei kuulata ning nüüd soovitakse vaikima sundida ka nende esindajad volikogus. Selline suundmus on põhimõtteliselt vale,” selgitas Pillak.

“Tuleb arvestada kõigi linnaosade inimestega ning volikogu peab olema avatud asutus, kus on võimalus enda mõtteid, seisukohti ja ideid tutvustada kõigi valijate esindajatel. Ja seda mitte ööpimeduses, kui koalitsiooni saadikud on volikogust lahkunud, vaid istungi alguses, et ka nemad saaksid teada, mis nende juhitavas linnas inimestel südamel on,” ütles Pillak.

Pillak esitab Reformierakonna fraktsiooni poolt tänasel istungil muudatusettepaneku, mille kohaselt saaksid kõik linnaleanikud, kes registreerivad oma soovi, võtta 5-minutiks sõna volikogu istungi alguses ja igal istungil peaks olema selleks kavandatud linlastele tund aega.

Lisainfo:

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

onne.pillak@tallinn.ee

53305033

Õnne Pillak: Tallinna volikogu võiks tasalülitamise asemel hakata inimesi kuulama

3Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku arvates on Keskerakonna soov volikogu muuta robotlikuks hääletusmasinaks vale. Selle asemel, et volikogus evida vaikimist, tuleks seal anda hoopis võimalus Tallinna inimestele tulla rääkima oma soovidest ja muredest.

„Ma olen nõus, et volikogu töökultuur vajab muutmist, kuid alustatud on täiesti valest otsast. Volikogu on inimeste esinduskogu. See ei ole koht, kus vaid kiretult hääletada linnavalitsuse ettepanekute poolt või vastu nagu Savisaar seda soovib,” ütles Pillak.

„Selle asemel, et piirata volikogus sõna- ja mõttevabadust tuleks sealseid arutelusid hoopis avatuvamaks muuta. Anda võimalus kõigile Tallinna inimestele kaasa rääkida otsustes, ettepanekutes, aruteludes, mis nende elukeskkonda muudavad,“ arvas Pillak.

Õnne Pillaku arvates tuleks volikogus sõnavõtte muuta hoopis selliselt, et iga volikogu istungi alguses on tund aega broneeritud Tallinna inimestele, kes soovivad tulla oma mõtteid volikogu liikmetega jagama. „Me võiksime Tallinnas anda inimestele võimaluse tulla volikogu ja linnavalitsuse liikmetele rääkima, mida nad tahaksid muuta oma kodukohas, avaldama arvamust volikogu päevakorras olevate eelnõude kohta, tulla kiita oma kodulinna arengut,“ selgitab Pillak oma mõtet.

“Sellist avatud mikrofoni kasutatakse mitmel pool üle maailma, näiteks Ameerika Ühendriikides on selline inimeste kuulamine populaarne,” sõnas Pillak.

Toomas Vitsutil soovitab ta oma ettepaneku tagasi võtta, sest see on inimeste sõna- ja mõttevabaduse piiramine, mis vaba riigi pealinnas ei ole vastuvõetav.

„Mind ei üllataks, kui järgmiseks esitab volikogu esimees linnapea soovil Tallinna põhimäärusesse ettepaneku opositsioon ära keelata, sest nad on muutunud tülikaks,“ ironiseerib Pillak.

Lisainfo:

Õnne Pillak
Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees
onne.pillak@tallinn.ee
53305033