Parkimiskorralduse küsitluse tulemus: jah, ei, ei tea

Viimased nädalad on kesklinnas kirgi kütnud parkimiskorralduse muutmine. Pakutud on välja mitu erinevat võimalust. Arvamust on küsitud elanikelt. Seda viimast muidugi parkimineformaalselt, sest arvamust on küsitud vaid Sikupilli elanike käest ja vastuseid saadud kolm.

Minu fraktsioonikaaslane Kaupo uuris Kesklinna valitsusest, et millised siis nende poolt läbiviidud küsitlused tulemused olid. Vastus räägib iseenda eest. Üks poolt, üks vastu, üks erapooletu.

Subject: Vastus teabenõudele

Lp Kaupo Nõlvak

Tallinna Linnavolikogu liige

Kaupo.Nolvak@tallinnlv.ee

Austatud Kaupo Nõlvak

Tallinna Kesklinna Valitsus korraldas seoses võimaliku Südalinna tasulise parkimisala laiendamise kavaga Sikupilli piirkonda sealsete elanike teavitamise. Ühtlasi palusime tagasisidet ning sellekohaseid arvamusi.

Seda tehti elektronpostiga, kuna tänu tihedale infovahetusele korteriühistute ja ühisustega on meil olemas vajalikud kontaktid. Lisaks korraldati teabe edastamine otsepostiga viisil, et teavitustekstiga varustatud lehed paigaldati kõnealuse piirkonna elamute sissepääsude juurde nähtavale kohale.

Nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal edastatud tekst oli järgmine:

„Lugupeetud Sikupilli piirkonna elanikud!

Tallinna Transpordiamet on valmistamas ette uut tervikteksti Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määrusele number 9 „Parkimistasu kehtestamine“. Seni kehtinud määrus ei vastanud oma ülesehituselt õigustloovatele aktidele ette nähtud nõuetele ning määrust oli alates selle vastu võtmisest korduvalt muudetud, mistõttu on määruse lugemine üsna keerukas. Lisaks eeltoodule täpsustatakse eelnõuga Tallinna linna avaliku valveta tasulise parkimisala piire, maksumäärasid ning maksuvabastuste ja maksusoodustuste andmise aluseid, et maksustamise põhimõtted oleksid selged ja üheselt mõistetavad.

Liiklusspetsialistide poolt on üle vaadatud kesklinna parkimiskorraldus ning tulenevalt laekunud ettepanekutest muudetakse eelnõuga avaliku tasulise parkimisala piire. Võrreldes kehtiva kesklinna tasulise parkimisalaga on eelnõus muudetud kesklinna tasulise ala piir Tallinna bussijaama ümbruses. Tasulise parkimisala piiride muutmine on ajendatud asjaolust, et sõidukijuhid kasutavad antud piirkonda sageli sõiduki parkimiseks ja linna edasi reisimiseks. Parkimistihedus nimetatud piirkonnas on ületanud kriitilise piiri ning seda probleemi on võimalik lahendada üksnes tasulise parkimisala laiendamisega antud piirkonda.

Kas Teie kui Sikupilli piirkonna elanike arvates lahendaks selline tasulise parkimisala laiendamine praeguseid parkimisprobleeme?

Ootame Teilt tagasisidet 8. juuniks e-mailile: raivo.tammus@tallinnlv.ee .“

8.juuni 2012 seisuga on Tallinna Kesklinna Valitsusele saabunud reageeringud:

Vastu – Lubja tn 9 elanikud kollektiivselt. Nende esindaja küll hiljem avaldas telefoni teel poolehoidu, tingimusel kui kohalikele elanikele säilib tasuta parkimise õigus;

eraisik Kappeli tänavalt. Oli küll põhimõtteliselt nõus tasulise parkimisega tingimusel, kui see kehtib argipäeviti 8.30-st kuni 17.30-ni.

Poolt – Kappeli tn 5 elanikud kollektiivselt;

Kappeli tn11 elanikud kollektiivselt, elanikele küll soovitakse võimalusel tasuta parkimise õigust.

Erapooletud – Lubja tn 7 elanikud kollektiivselt.

Lugupidamisega

Mihhail Korb

Tallinna Kesklinna vanem

Tänaseks on kiiruga alustatud Kesklinna parkimiskorralduse muutmisega aeg maha võetud. Otsused, kas ja mida muuta, tehakse sügisel. Ma tõesti loodan, et seekord ei sunni linnavalitsus enda tahtmist peale, nagu see juhtus mõned aastad tagasi Pirital.

Tallinna inimesed väärivad võimalus oma kodukohas mugavalt parkida. Ka Kesklinna elanikud.  Selleks, et parkimiskorraldus kesklinnas lähtuks Tallinna inimeste, mitte linnavalitsuse raha korjamise vajadusest, tuleks:

1. Kodumaja ees parkimist võimaldava parkimiskaardi tasu vähendamine 6,40 eurole aastas. Täna tuleb kesklinna elanikel auto parkimiseks kodukohas maksta aastas 38,35 eurot.

2.  Südalinna parkimistsooni kaotamisega vähendada Kesklinna parkimistsoone kahele (kesklinn ja vanalinn), muutmata seejuures parkimistasusid tsoonides.

3. Anda kesklinna elanikule võimalus senise ühe sooduskaadri asemel taotleda endale kaks sooduskaarti.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga