Nõmme linnaosavanema kulutamised: reisid, alkohol, kinkekaardid…

raha äraTäna hommikul jõudis avalikkusesse Nõmme linnaosavanema raha laristamise lembus. Minule ei olnud see üllatus.  Kahtlused, mis mul Nõmme finantsdistsipliini osas olid, said must-valge kinnituse eelmisel nädalal, kui Nõmme linnaosa eelarve peaspetsialist Astrid Sütt saatis kõigile halduskogu liikmetele mureliku kirja Erki Korbi kulutamiste kohta.

Ma tean, et on väga lihtne rääkida juttu, mis kõigile meeldib. Palju raskem on rääkida juttu, mis on tõde. Minu kummardus Astritile, kes julges meile rääkida tõtt. Täna õhtul koguneb Nõmme halduskogu, kus teema tuleb kindlasti arutamisele. Juba etteruttavalt võib arvata, et linnaosavanemal on ettevalmistatud kõiki teisi süüdistav ja ennast õigustav kaitsekõne. Jään seda huviga ootama. Ma loodan, et Erki Korp teab ikka seda, et vastavalt Nõmme põhimäärusele vastutab just linnaosavanem Nõmme eelarve koostamise, täitmise ja käsutamise eest.

Praegu usun mina Astritit ja kõiki neid Nõmme elanikke, kes on rääkinud mulle Erki Korbi arututest laristamistest ning arvan, et sellise käitumisega inimene ei peaks Nõmme linnaosavanemana jätkama.

Palusin Astrid Sütilt luba avalikustada halduskogu liikmetele saadetud kiri ja kokkuvõte linnaosavanema kulutamisest. Ta andis selle loa.

From: Astrid Sütt [mailto:Astrid.Sytt@tallinnlv.ee]
Sent:
Friday, August 31, 2012 3:52 PM
To:
‘rainer.vakra@riigikogu.ee’; ‘koolitus@rasedus.ee’; ‘makauts@gmail.com’; ‘maris.liiders@mv.harju.ee’; ‘urmas.mardi@ekyl.ee’; Matti Martinson; ‘tonu.meijel@mail.ee’; Eero Merilind; Õnne Pillak; Rein Ratas suunamine; ‘tiitpoder@hot.ee’; Andres Öpik; ‘mart.meri@einst.ee’; ‘mikkal.valdek@hot.ee’; ‘andoleps@hot.ee’; ‘kylli@samm.ee’; ‘jaana.kalinistova@gmail.com’; ‘anneli.chhabra@politsei.ee’; ‘koit.konstabel@just.ee’
Subject:
Probleemidest Nõmme Linnaosa Valitsuses

Tere,

Lisatud kirjaga juhin tähelepanu asjaolule, et Nõmme linnaosa vanem Erki Korp kulutab eelarve vahendeid süüdimatult. Juba maikuuks jagati ära aastaks kavandatud piirkondlike ürituste rahast 25 251 € (aasta eelarve on 25 565 €). Paljud linnaosa valitsuse majandamiskulude eelarvest tehtud kulutused on küsitava väärtusega või põhjendamatud ja ei teeni linnaosa huve. Palun otsustage ise kirjas esitatud faktide põhjal. Arvestades eelarve kulutamise tempot on novembrikuus 2012. aasta majandamiskuludeks planeeritud raha otsas. Linnaosa vanem eirab Tallinna linnapea 9. veebruari 2012 käskkirja nr PO-1/33 punkti 4, mis sätestab, et eelarve täitmise käigus eelarveaastal on keelatud võtta kohustusi ja teha kulutusi, mis ületavad linnavolikogu kinnitatud linna 2012. aasta eelarve eelarvepositsioonide lõikes kinnitatud kulude summasid.

Teine teema on linnaosa vanema suhtumine oma ametnikesse. Linnaosa vanem laimab, kiusab ja alandab linnaosa valitsuse ametnikke. Eriti neid, kes tema arvates hindasid endist linnaosa vanemat. Kui veel 1,5 aastat tagasi oli Nõmme linnaosa valitsuses ühtne töökas meeskond, siis nüüd on ametnikud stressis ja kannatavad hirmuvalitsuse all. Selline ebaterve õhkkond ei tohi kestma jääda.

Järgmiseks ohvriks on hr Korp valinud Kersti Põierpaasi, kellest vabanemiseks kasutab linnaosa vanem inimväärikust alandavaid võtteid. Kersti on tark, tegus  ja põhjalik ametnik, kes on ligi 9 aastat haldussekretärina töötanud ja oma tööd alati hästi teinud.

Teie võimuses on takistada linnaosa vanemal Kersti suhtes oma alatuid plaane ellu viia.

Parimat soovides!

Astrid Sütt

Nõmme Linnaosa Valitsus

Eelarve peaspetsialist

Nõmme Linnaosa Valitsuse 2012. aasta

majandamiskulude eelarve kasutamisest

Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2011 määruse nr 79 „Tallinna raamatupidamise sise-eeskiri“  alusel on eelarve vastutavaks täitjaks või volitatud täitjaks  isik, kellel on õigus käsutada linnaeelarve vahendeid kinnitatud eelarve piires ja struktuuris, ning millist õigust käesoleva eeskirja tähenduses teostab vastav isik kulude aktsepteerimisega. Eelarve vastutavaks täitjaks on üldjuhul LRK üksuse (linna ametiasutuse kui ka ametiasutuse hallatava asutuse) juht.

§ 13 (4) Eelarve vastutav täitja või volitatud täitja määrab kuludokumendil kulu eesmärki ja majanduslikku sisu kajastavad eelarve tunnused lähtudes linnas kehtivast eelarve tunnuste klassifikatsioonist, lisab muu finantsinfo täiendavaks liigendamiseks nõutavad tunnused (projektikoodid jms) ning kirjutab vajadusel kuludokumentidele majandustehingut täpsustava selgituse. Kuludokumendi aktsepteerimist kinnitab eelarve vastutav täitja või volitatud täitja oma allkirjaga.

(5) Kuludokumendi aktsepteerimisega eelarve vastutav täitja või volitatud täitja:

1) kinnitab, et kulutus on põhjendatud ning vajalik, et kulutus on tehtud linna asutuse ülesannete täitmiseks asutusele kinnitatud eelarve vahendite piires ja kooskõlas eelarveaasta eesmärkidega, ning et tehtud kulutuse suurus on tasakaalus kulutuse kaudu saavutatava tulemusega,

2) annab nõusoleku majandustehingu kirjendamiseks raamatupidamises ja hankijale ülekande tegemiseks vastavalt kuludokumendil nähtavale maksetähtajale ja makse saaja andmetele;

(6) Eelarve vastutaval täitjal on õigus volitada teisi isikuid aktsepteerima kuludokumente, määrates oma käskkirjas volituse ulatuse. LRK pearaamatupidaja ega teised majandus-tehingute kirjendajad ei tohi olla eelarve volitatud täitjateks.

Nõmme linnaosa vanem määras oma käskkirja 20.12.2011 nr 57 p 1.4.1 linnaosa valitsuse eelarve ja reservfondi kasutamise eest vastutavaks Erki Korbi.

Tallinna linnapea 09.02.2012 käskkirja nr PO-1/33 p 4 sätestab, et eelarve täitmise käigus eelarveaastal on keelatud võtta kohustusi ja teha kulutusi, mis ületavad linnavolikogu poolt kinnitatud linna 2012. aasta eelarves eelarvepositsioonide lõikes kinnitatud kulude summasid.

Nõmme linnaosa vanem sooritab ostusid ise ja kellegagi nõu pidamata ning edastab eelarve peaspetsialisti arve, kuhu on juba kirjutatud resolutsioon „tasuda“. Eelarvestajale jääb vaid kohustus sooritatud tehingut aktsepteerida hoolimata eelarveliste vahendite nappusest.

Kuna linnaosa vanem ei suutnud 2012. aasta eelarve kaitsmisel põhjendada arukalt kavandatud kulusid, siis vähendati linnaosa valitsuse tegevuskulude eelarve projekti (1 125 000 €) 63 625 € (5,7%) võrra. Linnaosa valitsuse kulude eelarveks kinnitati 1 061 375 €, mis tähendab, et majandamiskulud on alaplaneeritud. Olen linnaosa vanemat korduvalt teavitanud, et kinnitatud eelarve ei võimalda teha eelarves planeerimata kulutusi. Käesoleva aasta I lisaeelarvega püüdsime kriisi leevendada ja suurendasime majandamiskulusid nii oma-tulude suurendamise kui ka heakorra muude kulude arvel kokku 13 675 € võrra.

Linnaosa valitsuse 2012. aasta majandamiskulude täpsustatud eelarve on 183 226 €, 7 kuuga on kulutatud 139 169 € (76%) aasta eelarvest lubatud 59 % asemel.

2012. aasta majandamiskulude eelarves on linnaosa vanema korraldusel tehtud kulutusi, mida ei olnud eelarvesse planeeritud ja mis seetõttu eiravad ülalnimetatud linnapea käskkirja p 4:

1. Proferire OÜ K-083  03.02.2012      410.40             57 keraamilist figuuri

K-084  14.02.2012      400                  50 keraamilist linnukest

KK Keraamika OÜ K-05    15.06.2012      632                  ker. vaasid, küünlakustutajad

Kokku osteti keraamilisi kujukesi 1442.40 € eest. Lisaks toetati reservfondist Kadri Kaerma keraamika näitus-müügi korraldamist Soomes 1000 € ja majandamiskulude arvel 700 € kunstihoovi korraldamist Nõmme Kevad 2012 raames. 2011. a novembris – detsembris osteti K. Kaermalt keraamilisi kujukesi 1067 € eest.

Raamatupidamise sise-eeskirja alusel peaksid suured kingituste varud olema arvele võetud laos ja sealt saatelehe alusel välja antavad, kuid tegelikult ei hoita neid linnaosa valitsuses. Palju kujukesi on kingitud oma töötajatele, kuid jäetud tasumata erisoodustusmaksud.

2. Dispak OÜ 22996  22.02.2012      711.22             50 komplekti Nõmme muuseumi

10. aastapäevaks (5 x 50 ml pud.)

23412  15.05.2012      842.40             180 kinkekarpi (50 ml viin+klaas)

Firmast osteti 1553.62 € eest Nõmme sümboolikaga suveniirviinapudeleid. Kas on vajalik kinkida linna raha eest alkoholi?

3. OÜ Adeloone 53        01.03.2012      600                  200 kinkekaarti a´3 €

72        22.03.2012      1007              sotsiaaltöötajate päeva toitlustamine

Ülelinnalise sotsiaaltöötajate päeva tähistamiseks (koos esinejatega) kulutati 1447 €. Koos kinkekaartide maksumusega on eelarves planeerimata kulu 2007 €. Umbes 50 kinkekaarti (pannkook+kuum jook, kinkekaardi kasutamise aeg ühe nädala vältel) kingiti oma töötajatele. Erisoodustusmaksud? Kellele jagati ülejäänud 150 kinkekaarti?

4. Folger Art AS 20158  31.01.2012      510                  10 000 inglisekeelset voldikut

20349  09.03.2012      348                  5000 eestikeelset voldikut

Koos kujundusega (336 €) kulutati voldikute tellimiseks 1194 €.

5.  Jasere OÜ 12013  13.06.2012      332 vähem kui 10 halduskogu liikme

toitlustamine

2011. a novembris-detsembris tasuti vastavatud von Glehni pubis korraldatud ürituste eest 2390.40 €. Kas on vajalik linna raha eest toitlustada erinevate valdkondade inimesi (näiteks vastuvõtt Nõmme Kalju jalgpallimeeskonnale 2011.a novembris 912 €)?

6. Eramaja kanaliseerimine ca 10 000 € eest linnaosa valitsuse eelarveliste vahendite (muud heakorrakulud) arvel. Linnaosa vanem saatis Aate 15A/Nurme 63 elanikele 27.04.2012 garantiikirja nr 2.-1.3/324-2, millega lubab garanteerida kanaliseerimistööde eest tasumise täies mahus. Tänasel päeval on tasutud Tallinna Vesi AS arve 26.07.2012 nr A2012103782 alusel liitumistasu 1228.22 €. Linna eelarvest on lubamatu katta eramaja kanaliseerimise kulusid.

7. Meeskonnakoolituse II osa

OÜ Meeskonna-         2012013  18.02.12     3293.59           meeskonnakoolituse II o Palmse

treeningud                                                                             mõisas 17. – 18.02.2012

AS Parkkontakt          12/008     28.02.12     1565.40           ruumide rent ja majutus

OÜ Luulereisid           10           17.02.12      335                  transport koolitusele ja tagasi

Niigi alaplaneeritud eelarve tingimustes olid koolituskulud 5193.99 €. Koolituse I o 6034.27 € viidi läbi Võrumaal 02. – 03.11.2011. Koolitusteenuse ostmiseks ei võetud erinevaid pakkumisi nagu kehtiv kord ette näeb. Meeskonnakoolituse tellis linnaosa vanem oma naabri-mehelt. Lisaks lõhkus purjus linnaosa valitsuse ametnik klaasist seina ja kuna süüdlast ei õnnestunud välja selgitada, siis tasuti seina taastamine linnaosa valitsuse eelarvest.

8. AS Koolibri 291888   28.03.2012  924.38             kingituseks 54 erinevat raamatut

Raamatupidamise sise-eeskirja alusel peaksid suured kingituste varud olema arvele võetud laos ja sealt saatelehe alusel välja antavad, kuid tegelikult ei hoita raamatuid linnaosa valitsuse laoruumides. Nimetatud arve koosseisus osteti 20 erinevate riikide ja linnade silma-ringi reisijuhti. Linnaosa valitsuse ametnikele on teada fakt, et linnaosa vanem kogub reisi-juhte.

9. Linnaosa vanema reis USA-sse

Estravel AS                 12334011   05.04.12  652                  linnaosa vanema reis USA-sse

päevaraha                   512                  29.04 – 15.05

Meedias teravat vastukaja saanud usuhõnguliseks reisiks kulus 1164 € eelarveraha.

10. Erakondlik üritus 08.03.2012?

Hiiu Õlletuba              280085      08.03.12   270                  kohtumine Nõmme elanikega

Oliver Trade OÜ         6                08.03.12   360                  kontsert Nõmme elanikele

11. Arthur Bell OÜ

Lilli ostetakse lisaks nimetatud firmale ka OÜ-st Naftaal. Linnaosa valitsus on käesoleva aasta 7 kuu jooksul ostnud lillepoodidest kaupa (lilled, kimbud, alkohol, kompvekikarbid) kokku 1528.63 € eest, mis on 65% rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Enamikel juhtudel külastab lillekauplusi linnaosa vanem personaalselt. Võrreldes ostude kuupäevi linnaosale oluliste sündmuste daatumitega, on põhjust arvata, et mitte kõiki oste ei ole kasutatud siht-otstarbeliselt.

12. Venekeelne „Nõmme Sõnumid“

AS Postimees             754664    31.03.12    1056            venekeelne „Nõmme Sõnumid“ 23.03

AS Postimees             759463    29.06.12    1464            venekeelne „Nõmme Sõnumid“ 22.06

Venekeelse ajalehe (aastas 4 numbrit) trüki- ja postitamiskulud on aastas 5952 €. Arvestades venekeelse elanikkonna väikest osakaalu Nõmmel ei ole nimetatud eelarves planeerimata kulu põhjendatud.

13. Katuse remont

Nõmme Jaama            1/2012    12.03.12     7756.60 Jaama 1 katuse remondi osamaks

Tänava Korteriühistu

Selle kulu katteks ei olnud eelarves vahendeid kavandatud. Jaama 1 kortermajas asub 3 linna-osale kuuluvat äriruumi kokku 183,6 m² ja linnaosa valitsuse teenindussaal.

14. Lähetus sõpruslinna Szombathely

Estravel AS                1236118903901  10.08.12   485.80   3 ametniku lähtus Ungarisse 27.-

28.08 (majutus, rongipiletid)

12361189-01       31.07.12   462.71  Lennukipiletid Viin-Tallinn-Viin

Reisikulud kokku 949 €, lisaks päevaraha.

Linnaosa valitsuse ametnikke hämmastuseks lasi linnaosa vanem  paigaldada haldushoonele Vabaduse pst 65 tahvli tekstiga „Tallinna parim linnaosa 2011“. Paraku pole 2011. aastal parima linnaosa valimise konkurssi toimunud.

Lugupidamisega

Astrid Sütt

Eelarve peaspetsialist

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga