Tallinna volikogu hakkab arutama Nõmme rabade kaitse alla võtmist

Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsioon esitas eilsel linnavolikogu istungil eelnõu, mille elluviimisel võetakse Pääsküla ja Harku rabad kaitse alla, et välistada aastaid kavandatud magistraaltee rajamine läbi rabametsa.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Matti Martinsoni sõnul on Pääsküla ja Harku rabad olnud aastakümneid meeldivaks vaba aja veetmise kohaks Nõmme elanikele ja linnaosa külastavatele inimestele.

«Nõmme on üks rohelisemaid linnaosasid Tallinnas ning sealsete elanike ja linnaosa külastajate soov on, et rohelus Nõmmel säiliks ka tulevikus ning lõppeksid arutelud Pääsküla ja Harku rabade tuleviku osas,» lisas ta.

Nõmme halduskogu liikme Õnne Pillaku sõnul on kahetsusväärne, et kuigi juba 2006. aastal tegi halduskogu linnavalitsusele ettepaneku Pääsküla ja Harku rabade kaitse alla võtmiseks, ei ole linnavalitsus seda senini allu viinud.

«Ka Tallinna rohealade teemaplaneeringus on mõlemad rabad märgitud rohealaks, aga ikkagi ei ole ühtegi konkreetset eelnõud Pääsküla ja Harku rabade kohaliku kaitse alla võtmiseks linnavalitsus siiani algatanud,» märkis ta.

Pealinnas on ainuvõimul Keskerakond ning vajadusest rabad kaitse alla võtta, et sinna magistraalteed mitte rajada, on pikka aega rääkinud ka keskparteilasest Nõmme linnaosavanem.

Hiljuti tunnistas ka keskerakondlasest abilinnapea, et Harku ja Pääsküla rabad tuleks kaitse alla võtta.

Samas on linnavalitsus kaalunud juba aastaid läbi Nõmme rabametsade magistraaltee rajamist ning tänini pole seda kava lõplikult kalevi alla pandud.

Reformierakonna ettepaneku kohaselt peaks linnavalitsus juba 1. septembriks tulema volikogu ette eelnõuga kahe raba kaitse alla võtmiseks.

Ilmunud Postimes online, 26.06.2009

Pääsküla ja Harku rabad tuleb kaitse alla võtta nii kiiresti kui võimalik

Eile esitas Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon Tallinna Linnavalitsusele eelnõu, mille kohaselt peaks Tallinna linn Pääsküla ja Harku rabad linna territooriumil tervikuna kohaliku kaitse alla võtma.

Antud eelnõu eesmärgiks on rabade säilimine ka tulevikus ning et sinna ei rajataks magistraale või elamuid.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Matti Martinsoni sõnul on Pääsküla ja Harku rabad olnud aastakümneid meeldivaks vaba aja veetmise kohaks Nõmme elanikele ja linnaosa külastavatele inimestele. ”Nõmme on üks rohelisemaid linnaosasid Tallinnas ning sealsete elanike ja linnaosa külastajate soov on, et rohelus Nõmmel säiliks ka tulevikus ning lõppeksid arutelud Pääsküla ja Harku rabade tuleviku osas.” lausus Martinson.

Nõmme halduskogu liikme Õnne Pillaku sõnul on kahetsusväärne, et kuigi juba 2006. aastal tegi Nõmme Halduskogu tollase esimehe ja tänase sotsiaalministri Hanno Pevkuri algatusel ettepaneku linnavalitsusele Pääsküla ja Harku rabade kaitse alla võtmiseks, ei ole keskerakondlik linnavalitsus asja ära korraldanud. ”Ka Tallinna rohealade teemaplaneeringus on mõlemad rabad märgitud rohealaks, aga ikkagi ei ole ühtegi konkreetset eelnõud Pääsküla ja Harku rabade kohaliku kaitse alla võtmiseks linnavalitsus siiani algatanud. Seetõttu on heameel selle üle, et volikogus konkreetne eelnõu üle anti” lisas Pillak.

onne harkus

Lisaks Nõmme halduskogule on kõne all olevate rabada kaitse alla võtmise ettepaneku teinud veel mitmed organisatsioonid.

Tallinna volikogu hakkab arutama Nõmme rabade kaitse alla võtmist

317304_37144_bcbTallinna volikogu Reformierakonna fraktsioon esitas eilsel linnavolikogu istungil eelnõu, mille elluviimisel võetakse Pääsküla ja Harku rabad kaitse alla, et välistada aastaid kavandatud magistraaltee rajamine läbi rabametsa.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Matti Martinsoni sõnul on Pääsküla ja Harku rabad olnud aastakümneid meeldivaks vaba aja veetmise kohaks Nõmme elanikele ja linnaosa külastavatele inimestele.

«Nõmme on üks rohelisemaid linnaosasid Tallinnas ning sealsete elanike ja linnaosa külastajate soov on, et rohelus Nõmmel säiliks ka tulevikus ning lõppeksid arutelud Pääsküla ja Harku rabade tuleviku osas,» lisas ta.

Nõmme halduskogu liikme Õnne Pillaku sõnul on kahetsusväärne, et kuigi juba 2006. aastal tegi halduskogu linnavalitsusele ettepaneku Pääsküla ja Harku rabade kaitse alla võtmiseks, ei ole linnavalitsus seda senini allu viinud.

«Ka Tallinna rohealade teemaplaneeringus on mõlemad rabad märgitud rohealaks, aga ikkagi ei ole ühtegi konkreetset eelnõud Pääsküla ja Harku rabade kohaliku kaitse alla võtmiseks linnavalitsus siiani algatanud,» märkis ta.

Pealinnas on ainuvõimul Keskerakond ning vajadusest rabad kaitse alla võtta, et sinna magistraalteed mitte rajada, on pikka aega rääkinud ka keskparteilasest Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra.

Hiljuti tunnistas ka keskerakondlasest abilinnapea Taavi Aas, et Harku ja Pääsküla rabad tuleks kaitse alla võtta.

Samas on linnavalitsus kaalunud juba aastaid läbi Nõmme rabametsade magistraaltee rajamist ning tänini pole seda kava lõplikult kalevi alla pandud.

Reformierakonna ettepaneku kohaselt peaks linnavalitsus juba 1. septembriks tulema volikogu ette eelnõuga kahe raba kaitse alla võtmiseks.

Nõmme kultuurikeskus plaanib laieneda

Nomme_kultuurikeskusSel nädalal toimunud Nõmme halduskogu koosolekul tutvustati liikmetele Nõmme kultuurikeskuse juurdeehituse ideelahendust.

Tulevikus saaksid Nõmme elanikud nautida kontserte ja etendusi kontsertsaalis, mis mahutab üle 1000 kuulaja

„Nõmme inimesed on alati armastanud häid kultuuriüritusi, näiteks on kõrgelt hinnatud iga-aastane Nõmme Jazz . Kultuurikeskus on meie linnaosa süda, kus inimesed saavad kokku, et head kontserti kuulata, filmi vaadata, erinevates huviringides käia. Nõmme kultuurikeskuse laienemine avardab neid võimalus veelgi,” ütles Nõmme halduskogu liige Õnne Pillak saadetud pressiteates.

Halduskogule tutvustatud visiooni hinda Nõmme kultuurikeskuse esindaja veel öelda ei osanud, kuna tegu on alles esialgse kavandiga, millele oodatakse heakskiitu.