Tallinna II lisaeelarve kõne linnavolikogus

8Lp istungi juhataja, linnavalitsuse liikmed, head volikogu liikmed

Olen korduvalt linnavalitsust üleskutsunud Tallinna eelarvet kasutama siinsete inimeste huvisid arvestades. Juhtinud tähelepanu hädavajalikele probleemidele, mis vajavad meie kodulinnas lahendamist. Reformierakonna fraktsioon tegi aasta tagasi 2012. aasta eelarve vastuvõtmisel ettepaneku lasteaedade ja teede remondi suuremaks rahastamiseks, kuid kahjuks otsustasid toona Tallinnas võimulolijad meie ettepanekuid mitte toetada.

Kuulates linnapea ettekannet, siis näib, et need üleskutsed päris kurtidele kõrvadele ei ole läinud. Kuid liigseks rõõmustamiseks ei ole samuti põhjust, sest seda eelarvet iseloomustab pigem pärast suure noosi laiali tassimist alles jäänud palukeste jagamine kui tõsine soov probleeme lahendada. Sellele vaatamata tuleb tunnistada, et meile saadetud eelarvemuudatustes on ka mõistlike ümbertõstmisi. On hea meel näha, et linnaeelarvesse laekunud lisarahaga on otsustatud suurendada lasteaedade tegevuskulusid ja suurendada lastehoiuteenuse toetamist. 500 000 eurot on antud lisavahendid tänavate valgustamiseks ja 1,2 miljonit eurot  teede remondiks. Kuigi see viimane on pisut kummaline otsus, arvestades et peagi katab Tallinna tänavaid pehme lumevaip.

Head linnavalitsuse ja volikogu liikmed

Täna arutame me juba tehtud otsuste ümbervaatamist, kuid meil seisab ees hoopis olulisem arutelu – see on 2013. aasta Tallinna linnaeelarve.

On suur väljakutse hoiduda kulutustest, mida küll tahaks teha, aga mille jaoks ei ole raha või mis ei ole otstarbekad. Paraku ei ole Tallinn selle väljakutsega siiani hakkama saanud. Üheks lõputuks mustaks raha neelavaks auguks on saanud priiskava paralleelmaailma loomine, mille värvikamaks näiteks on üleriigilise telekanali loomine ja selle järjest kasvavate kuludega üleval pidamine.

Reformierakonna jaoks on alati olnud oluline vastutustundlik eelarvepoliitika ning seda joont kutsun järgima ka Tallinna linnavalitsust.

Viimased aastad on näidanud, et kui meie riigis on majandus korras, siis läheb meie inimestel hästi. Järgmisel aastal on tänu riigi tasakaalukale eelarvepoliitikale võimalus suurendada pensioneid tõuseb õpetajate ja meditsiinitöötajate palk, suurenevad peretoetused.

Paremini läheb ka omavalitsustel, ka Tallinnal. Vaadakem tõele näkku, meie linna eelarve on suurenenud eelkõige tänu suuremale tulumaksu laekumisele ja see trend jätkub. Ma siiralt loodan, et järgmise aasta eelarvet koostades kasutab Tallinna linnavalitsus lisaraha just peamiste murekohtade lahendamiseks, mitte linnavalitsuse tegevuskulude ja propagandakulude suurendamiseks.

Ma tuletan veelkord meelde, et Tallinna linnaeelarvet tuleb kasutada siin elavate inimeste elu paremaks muutmiseks.

Tallinna inimeste jaoks on oluline, et järgmisel aastal tõuseksid õpetajate palgad, suureneksid lasteaedade ja koolide investeeringud ja tegevuskulud, et lisaraha saaks teede remont ning senisest enam investeeritaks vene keelsete koolide ja lasteaedade eesti keele õppesse. Reformierakonna fraktsioon toetab neid soove.

Tulles tagasi täna arutatava lisaeelarve juurde, siis kutsun kõiki volikogu liikmeid üles toetama meie ettepanekut suurendada teise lisaeelarvega hooldusravi rahastamist Tallinnas. Selle asemel, et probleeme lahendada värviliste plakatitega ning vaenuõhutavate kõnekoosolekutega, tuleks linnavalitsusel murekohtadele leida lahendus päriselt. Meil siin on selleks täna võimalus, suurendades hooldusravi ca 600 000 euro võrra.

Aitäh!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga