Tallinna kolmanda lapse kohatasust vabastamine on populistlik propaganda

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on pealtnäha õilis otsus, et lapsevanemad ei peaks maksma lapse lasteaias käimise eest, kuid reaalselt on tegu pelgalt linnavalitsuse propagandistliku sammuga.
/home/blogs/onnepillak/wp content/uploads/2015/11/151123 babies 869264 1280

Veider on vaadata, kuidas ühe käega abilinnapea Kõlvart suurendab kõikide lapsevanemate kohatasu üle 11 euro kuus ja teise käega annab kohatasuvabastust, millest reaalselt abi on üksikutele, sest üheks tingimuseks on hüvitisel, et kõik kolm last peavad samal ajal lasteaias käima,” kommenteeris Õnne Pillak linnavalitsuse plaani lapsevanemate osalisest kohatasu vabastamisest.

Pillaku arvates on see lihtsalt üks propagandistliku maiguga linnavalitsuse otsus. “Ei ole ju saladus, et järgmine aasta on järgmistele kohalikele valimistele eelnev aasta ning linnavalitsusel on vaja valimistele minnes vastu rinda taguda ja öelda “tehtud”.”

“Ja ongi tehtud. Iseküsimus, kui efektiivselt ja mõistlikult, sest lasteaedade olukorda tuleks lahendama hakata ikka sealt, kus päriselt king pigistab. Näiteks lasteaedade pearaha suurendamisest või eralasteaedadelt puuduolevate lasteaia- ja sõimekohtade sisseostmisega, et pakkuda lapsevanematele nüüd ja praegu soovituid lasteaiakohti,” selgitas Pillak.

Õnne Pillak: Lasteaiakohatasu asemel peaks linn tõstma hoopis lasteaedadele makstavat pearaha

imageTallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on uudis lasteaedade täiendavast kohatasu tõusust ebaõiglane ning kohatasu tõstmise asemel peaks linn suurendama hoopis lasteaedadele makstavat pearaha.

“Lasteaedade kohatasu tõustmisel tuleb linnavalitsusel arvestada tõsiasjaga, et see tähendab suuremat väljaminekut kõikidele lapsevanematele, samal ajal aga alampalgamäära tõus ei tähenda suuremat sissetulekut kõigile lapsevanematele,” juhtis Pillak tähelepanu.

“Võrreldes 2011. aastal lapsevanematelt küsitud kohatasuga tuleb järgmisel aastal hakata vanematel maksma üle 30 euro enam, samal ajal on aga linna poolt makstav pearaha suurenenud lapse kohta kõigest 17,4 eurot,” toob Pillak näite.

Samas aga tõdeb kahe lapse ema, et lapsevanemad on nõus oma lastesse panustama, küsimus on linnapoolses käitumises. “Olen sel teemal suhelnud paljude lapsevanemate, lasteaaiajuhtide ja lasteaedade hoolekogude liiduga ning kõik on veendumusel, et probleem ei ole niivõrd kohatasu tõusus, kuivõrd linna poolses panustamises. Need kaks asja peaks käima käsikäes, kui tõuseb kohatasu tõuseb ka pearaha,” selgitas Pillak.

“Kahjuks see nii ei ole olnud. Praktika näitab, et kui on võimalus enam võtta lapsevanematelt, siis seda tehakse, et omalt poolt kokku hoida teisteks väljaminekuteks, näiteks üleriigilisteks propagandakuludeks,” lisas ta.

“Selle asemel, et üha sügavamale lapsevanemate rahakotti suruda linnavalitsuse kätt, peaks vastu võtma volikogu menetluses oleva eelnõu, millega suureneks järgmisel aastal lasteaedadele makstav pearaha 140 eurole ja ülejärgmisel aastal 160 eurole,” on Pillak veendunud, lisades, et eelnõu on läbinud esimese lugemise ja ootab nüüd Keskerakonna saadikute toetust, et see vastu võtta.​​

/home/blogs/onnepillak/wp content/uploads/2015/11/151119 img 5634

/home/blogs/onnepillak/wp content/uploads/2015/11/151119 img 5635

 

Õnne Pillak: Tallinna lasteaiakohtade puuduse lahendaks suurem koostöö eralasteaedadega

/home/blogs/onnepillak/wp content/uploads/2015/11/151123 baby 623417 1920

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul peaks Tallinna linn võtma eeskuju Tartu linnalt ning puuduolevad lasteaiakohad tagama lastele eralasteaedadega koostöös.

“Erasektoriga koostööle puuduolevate lasteaia- ja sõimekohtade pakkumisel viitab ka Riigikontroll täna avaldatud auditis „Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades“,” viitab Pillak. “Minu meelest on see mõte, mis väärib kaalumist ja reaalselt kasutamist Tallinnaski.”

Pillak toob näitena Tartu linna, kus puuduolevad lasteaiakohad pakutakse lapsevanematele kootöös eralasteaedadega. “Tartu linn toetab eralasteasutusi nii, et lapsevanemale kohatasu seal on sama suur kui munitsipaallasteaias,” rääkis ta.

“Minu arvates on see mõistlik mõte, sest lapsevanematele on teenust vaja nüüd ja praegu, mitte siis kui omavalitsus jõuab kunagi uued lasteaiad valmis ehitada. Eralasteaedades on need kohad olemas. Lihtsalt need on lapsevanematele oma hinna poolest sageli üle jõu käivad. Samas, kui Tallinn ise vajalikke lasteaiakohti pakkuda ei suuda, siis minu meelest lapsevanemat karistada kallima kohatasuga on väär,” täiendas Pillak.

Samuti peab Pillak erasektorilt teenuse sisseostmist pikas plaanis säästlikumaks kui uute lasteaedade ehitamist. “Mitte alati ei ole parim lahendus uue maja, antud juhul siis lasteaia ehitamine. Eralasteaedadega koostöö on paindlikum ja säästlikum, sest üks hetk, kui enam lasteaiakohti ei ole sedavõrd palju vaja, saab antud teenusele ettenähtud eelarve vahendid suunata muudeks tegevusteks. Maja ehtamisel on tegu kivisse pandud rahaga, mida tulevikus mujale suunata ei ole võimalik.”

“Lisaks tasub arvestada, et kui laste arv väheneb, siis tulevikus võivad jääda rajatud uued lasteaiad tühjana seisma ja sellisel juhul oleme uue probleemi ees, mida nende hoonetega teha. Seega alternatiivseid võimalusi tasub kaaluda,” arvas Pillak.

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees loodab, et Tallinna Linnavalitsus arutab Riigikontrolli poolt soovitatut ning planeerib vajalikud vahendid järgmiste aastate linnaeelarvesse. “Lapsevanem peab saama teenuseid, millele tal on seaduse järgi õigus. Lapsehoiukoha tagamine on omavalitsuse kohustus ning see tuleb tagada kõigile Tallinna lapsevanematele. Lahendus selleks on linna ja erasektori koostöö. Seejuures on oluline, et kohatasu eralasteaias oleks lapsevanemale sama suur kui munitsipaallasteaias,” nentis Pillak.