Õpetajatele lasteaedades 900 eurone miinimum töötasu

imageKui märtsis linnavalitsus saatis pedagoogide töötasu alammäära muutmise määruse volikogule arutamiseks ja vastuvõtmiseks, siis esialgu arvasin, et lasteaiaõpetajate määrusest välja jäämine oli tööaps, mille volikogus ära parandame.

Peagi sai selgeks, et tegu oli tahtliku tegematajätmisega, sest volikogus tehtud ettepanekut tõsta ka lasteaiaõpetajate töötasu alammäär 900 euroni abilinnapea Mihhail Kõlvart ei toetanud ja otsis vabandusi, miks seda teha ei saa. Tulemuseks oli, et Keskerakonna fraktsioon ühemeelselt hääletas lasteaiaõpetajate palgatõusu maha.

Minu jaoks oli selline käitumine ebameeldiv üllatus, sest varasemalt on Tallinnas olnud koolide ja lasteaedade pedagoogide miinimum töötasu võrdsustatud. Nii peab see olema ka edaspidi, sest lasteaiaõpetajate roll meie laste kasvamisel ja arengus on suur. Nad väärivad selle eest korralikku töötasu ja õigustus, et linnal ei ole selleks vahendeid või pole neid veel planeeritud, on kohatu arvestades, milleks Tallinna linnal kõigeks raha jätkub. Võtame võib viimase volikogu spontaanse otsuse Toomas Vitsutile maksta 12 000 eurot preemiaks.

Peagi hakkab linnavalitsus koostama linna lisaeelarvet, nii on see igal aastal olnud. Saatsin sinna ühe lihtsa ja vajaliku ettepaneku (all pool). Ma siiralt loodan, et see kord leitakse lahendused, kuidas tõsta ka lasteaiaõpetajate miinimumpalk 900 eurole, mitte ei otsita põhjuseid, kuidas seda teha ei saa.

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna abilinnapea

Lasteaiaõpetajate palgast

Varasematel aastatel on Tallinna linnavalitsus praegusel ajal koostanud esimest Tallinna linna lisaeelarvet. Küllap varem või hiljem tehakse lisaeelarve Tallinnas ka sel aastal. Sellega seoses panen Teile südamele, et lisaeelarves vahendeid planeerides ei unustataks lasteaedasid ega neis töötavaid õpetajaid.

Tallinna linnavolikogu 19. märtsi 2015 istungil võeti vastu määrus „Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 “Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused” muutmine“, millega tõusis üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär. Juhtisin juba toona Teie tähelepanu, et määruse eelnõust on välja jäänud lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõus. Lisaks tegin määrusesse vastava muudatusettepaneku, et see viga parandada. Kahjuks ei olnud linnavalitsus toona seda muudatust valmis toetama.

Lasteaedade  õpetajad on samamoodi pedagoogid kui õpetajad üldhariduskoolides, seega on õige, kui nende töötasud on samal tasemel. Tallinnas on traditsioon, et lasteaedade õpetajatele on makstud sama suurt palka kui kooliõpetajatelegi – olete ise öelnud. Tõsi, Tallinnas võrdsustati kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad 2006. aastal. Lisaks kinnitasite mulle 23. märtsil 2015 saadetud arupärimise vastuses, et Tallinn on võrdsustanud koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajate palga alammäärad ning see olevat jätkuvalt ka Tallinna linna prioriteet. Tunnistan, et seda on hea tõdeda. Kuid ühtlasi juhin tähelepanu, et ükskõik kui ilusad on öeldud sõnad, siis nendest jääb väheseks, et lasteaiaõpetajate palgad tõuseksid. Vaja on reaalseid tegusid. Linnavalitsusel on vaja leida vajalikud vahendid lasteaiaõpetajate töötasu alammäär tõstmiseks. Jah, olen nõus, et linn on võtnud kuulda opositsiooni korduvalt esitanud ettepanekuid ja viimastel aastatel tõstnud lasteaiaõpetajate palkasid. See on olnud õige otsus, kuid mitte piisav põhjendus sellele, miks ei tõstetud koos kooliõpetajate töötasu alamääraga lasteaiaõpetajate töötasu alammäära. Tänane reaalsus on see, et alates käesoleva aasta algusest on lasteaia ja koolide õpetajate miinimum töötasu erinev. Vahe on 100 eurot. Seega ei saa me täna enam rääkida kooli- ja lasteaiapedagoogide sama suurest palgast.

Pedagoogide tööd lasteaedades ei saa alahinnata, neil on väga suur roll laste arengus. Väikesed tallinlased väärivad heas korras ja kaasaegseid lasteaedasid, kus neid on juhendamas motiveeritud õpetajad. Üheks oluliseks motivaatoriks õpetaja jaoks on kahtlemata see, et ta saab oma töö eest väärilist tasu.

Tulenevalt eelnevast teen ettepaneku, et 2015. Aasta lisaeelarvesse kavandataks vajalikud vahendid, et tõsta ka koolieelsete lasteasutuste õpetajate palga alammäär 900 eurole.

Loodan siiralt, et toetate ettepanekut tõsta lasteaiaõpetajate töötasu alammäära ning võtate endale eesmärgiks, et Tallinna lisaeelarves nähakse ette selleks vajalikud eelarvelised vahendid.

 

Lugupidamisega,

Õnne Pillak

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Tallinna linnavolikogu

Mitu aastat on vaja, et Kalda bussipeatus korda teha?

1583332t100h3833Kaks aasta tagasi pöördusid minu poole Kalda piirkonna inimesed oma murega, mis puudutas Kalda bussipeatust. Peatuses oli toona (ja on siiani) probleemiks bussitaskus olevad teeaugud. Teekatte kehva olukorra tõttu on saanud tavapäraseks, et vihmaste ilmadega pritsivad peatusesse sõitvad bussid peatuses olevad inimesed poriseks ja märjaks.

Pöördusin selle teemaga 2013. aasta sügisel Nõmme linnaosa valitsuse poole, et teada saada, millal on planeeritud bussipeatus korda teha.Vastuseks sain, et linnaosal ei ole vajalikeks remonditöödeks vahendeid.

See peale pöördusin abilinnapea Kalle Klandorfi poole ettepanekuga käesoleva aasta eelarvest leida vajalikud vahendid Kalda bussipeatuse remondiks. Vastuseks sain, et Kommunaalamet on probleemist teadlik. Tallinna Kommunaalamet teostab kevadel ilmastikutingimuste paranemisel Tallinna linna teede ja tänavate seisundi ülevaatluse, mille põhjal koostab 2015. aasta hooldusremondikava ning vastavalt kavale planeerib Kalda autobussipeatuse hooldusremonditööd.

Kevad on käes ja probleem Kalda busipeatusega on järkuvalt päevakorras. Seega on aeg järele uurida, et kas sel aastal saab Kalda bussipeatus remonditud. Vastuse saamiseks läheb uus arupärimine Kalle Klandorfi poole tervitustega teele. Ehk läheb sel aastal hästi ja linnavalitsus tuleb Kalda piirkonna elanikele vastu ja teeb bussipeatuse korda.

Kaks aastat on ühe bussipetuse korda tegemiseks on ikka väga pikk aeg!

 

Arupärimine

Hr Kalle Klandorf

Tallinna abilinnapea

Kalda bussipeatusest

Austatud abilinnapea

 

Pöördun Teie poole taaskord Nõmme, täpsemalt Kalda piirkonna inimeste murega, millele lahendust pole kahe aasta jooksul kahjuks leitud. Ehk sellel aastal on võimalus olukord lahendada.

Nimelt põhjustab sealsetele elanikele jätkuvalt muret Kadaka puiesteel asuva Kalda bussipeatuse halb seisukord. Bussipeatused on auklikud ning isegi kui bussijuht peatusesse saabudes hoo maha võtab, siis sellest ei piisa, et reisijad vihmaste ilmadega peatuses olevatesse teeaukudesse kogunenud porilompidest pritsiva vihmavee tõttu märjaks ei saaks. Eriti halb on olukord Nõmme poole suunduvas peatuses (Laagri poolt tulles). Arusaadavalt on olukord inimeste ebameeldiv ainuüksi juba sel põhjusel, et porine vihmavesi määrib nende riideid.

Sama probleem oli päevakorras 2013. aastal ja eelmisel aastal. 2013. aastal vastas linnaosavalitsus, et kahjuks ei ole neil vahendeid bussipeatuse remondiks. Mistõttu tegin Teile ettepaneku planeerida Kalda bussipeatuse remondiks vajalikud vahendid 2015. aasta Tallinna linnaeelarvesse. Toona, 27. novembril 2014 vastasite, et Tallinna Kommunaalamet on teadlik Kalda autobussipeatuse remondi vajadusest. Lisaks ütlesite, tsiteerin: Tallinna Kommunaalamet teostab kevadel ilmastikutingimuste paranemisel Tallinna linna teede ja tänavate seisundi ülevaatluse, mille põhjal koostab 2015. aasta hooldusremondikava ning vastavalt kavale planeerib Kalda autobussipeatuse hooldusremonditööd.

Teilt eelmise aasta lõpus saadud vastusest tulenevalt palun vastata järgmistele küsimustele:

 1. Kas Tallinna Kommunaalamet on võtnud arvesse Nõmme elanike mure ning püüdnud leida vajalikke vahendeid Kalda tänava bussipeatuse remondiks

2. Kas 2015. aasta Tallinna linna teede ja tänavate hooldusremondikavasse on planeeritud Kalda bussipeatuse remont ja selleks vajalikud vahendid?

Oleme Kalda piirkonna inimestega väga tänulikud, kui Kalda bussipeatus kiiremas korras korda tehakse.

 

Soovin oma arupärimisele kirjalikku vastust.

Lugupidamisega,

Õnne Pillak

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

/allkirjastatud digitaalselt/

1.4.15