Õpetajatele lasteaedades 900 eurone miinimum töötasu

apr. 10

Kui märtsis linnavalitsus saatis pedagoogide töötasu alammäära muutmise määruse volikogule arutamiseks ja vastuvõtmiseks, siis esialgu arvasin, et lasteaiaõpetajate määrusest välja jäämine oli tööaps, mille volikogus ära parandame. Peagi sai selgeks, et tegu oli tahtliku tegematajätmisega, sest volikogus tehtud ettepanekut tõsta ka...

Loe edasi